2010 m. gruodžio 31 d.
Nr. 95
(1880)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Zarasiškių „Canticum“ šventė jubiliejų

Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo
į dangų bažnyčios choras „Canticum“

Naujasis choro vadovas
Gražvydas Gasparavičius dėkojo
choro dalyviams ir jų artimiesiems
už kantrybę ir supratimą

Prisiminimais dalijosi
pirmasis choro vadovas
Kęstutis Biveinis

Už kamerinės muzikos puoselėjimą
dėkojo rajono savivaldybės
mero pavaduotoja Stasė Goštautienė
ir rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Vytautas Sekonas

Zarasai. Prieš penkiolika metų susibūrė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios choras. Į jį atėjo Zarasų inteligentai – pedagogai, medikai, kitų specialybių žmonės. Chorui vadovauti ėmėsi bažnyčios vargonininkas Kęstutis Biveinis. Choras „Canticum“ (lot. – psalmė, giesmė) jau po kelių mėnesių Zarasų bažnyčioje choras atliko sudėtingas „Bartolomėjaus“ Es-dur mišias.

Choro repeticijos atimdavo daug laiko, bet suteikdavo įdomų, turiningą laisvalaikį, malonias bendravimo akimirkas. Choras giedojo Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, Telšių Katedroje, Vilniaus Šv. Kazimiero ir Merkinės bažnyčioje. „Canticum“ dalyviai visada dalyvauja Šiluvos atlaiduose, sėkmingai koncertavo Italijoje, prieš keletą metų surengė koncertus Belgijoje.

Choro vadovai per tuos penkiolika metų ne kartą keitėsi: iš vargonininko K. Biveinio vadovavimą perėmė vargonininkės Kristina Kondratavičienė, Ana Vaitkienė, Galina Palagina. Dabar jau daugiau kaip dvejus metus „Canticum“ vadovauja Gražvydas Gasparavičius.

Ir šiandien chore gieda Virgilijus Bakutis, Nijolė Ragauskienė, Birutė Bazarienė, Jūratė Gudavičienė, Aušra Pupeikienė, Laima Pranckūnienė, Regina Bartaškienė, Liudmila Vaitavičienė, Vitas Navickas. Aktyviai į choro veiklą įsijungė ir vėliau atėję choristai: Audrutė Bakutienė, Jūratė Stacevičiūtė, Dalė Muraškienė, Birutė Juškienė, Dalia Vadišienė, Aurelija Jakutienė, Gitana Vasalauskienė, Diana Skvarčinskienė, Vaiva Maleckaitė.

Choro „Canticum“ penkiolikos metų jubiliejaus minėjimas įvyko Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, po to koncertą choristai surengė Zarasų viešojoje bibliotekoje.

Prisiminimais apie choro kūrimą ir choristus dalijosi pirmasis choro vadovas K. Biveinis, G. Palagina. Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios dekanas klebonas Remigijus Kavaliauskas žavėjosi choristais: visi jie tikintys, visiems jiems kiekvieną sekmadienį malonu skubėti į bažnyčią, malda šlovinti Viešpatį. Choristams ir jų vadovams padėkos raštus įteikė bei sveikino ir rajono savivaldybės mero pavaduotoja Stasė Goštautienė, savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Sekonas, Seimo narys Algimantas Dumbrava, bendradarbiai, draugai. Choro vadovas G. Gasparavičius padėkojo choristams ir jų artimiesiems už kantrybę, pagalbą ir supratimą, nes šis mėgstamas užsiėmimas pareikalauja daug laisvo laiko valandų.

Jonas PETRONIS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija