2010 m. gruodžio 31 d.
Nr. 95
(1880)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Ateitininkės 90-metis

Bronius VERTELKA

Vyskupo Kazimiero Paltaroko
dukterėčia Valerija Paltarokaitė

Sausio 1-ąją gyvenimo 90-metį švęsianti Valerija Paltarokaitė į savo butą penktame aukšte užkopia nepailsėjusi, o žemyn nurieda kaip kamuoliukas. Atminties senolei galėtų pavydėti ir perpus už ją jaunesni. Panevėžietei prasčiau su regėjimu – sunkiai paskaito ir su didinamuoju stiklu, o ir rašyti ranka neklauso.

Jubiliatės mama išgyveno 93 , tėvas – 10 metų mažiau, bet seneliai sulaukė net 95 metų. Vyresnioji jos sesuo Ona  gyvena JAV, jaunesnioji Bronislava – Kaune.

Iki 84 metų V. Paltarokaitė globojo Joniškėlio  ateitininkus. Dabar nenutraukia ryšių su Panevėžio krašto ateitininkais. Kartu su jais lankėsi Bistrampolio dvare, kurį iš griuvėsių prikėlė kun. dr. Rimantas Gudelis. Senolės namuose dažnai apsilanko ateitininkų vadovė Irena Bikulčienė.

V. Paltarokaitės pastangomis prie senelių kryžiaus Gailionyse buvo pritvirtinta lenta, liudijanti, kad tai vyskupo Kazimiero Paltaroko gimtinė. Prie vieškelio Linkuva–Joniškėlis irgi jos rūpesčiu atsirado akmens luitas, žymintis, kad tai – vyskupo K. Paltaroko tėvų ir brolio Jurgio šeimos tėviškė. Paminklas žymi ir Linkuvos kapinėse palaidotų V. Paltarokaitės senelių, tėvų ir sesers Apolonijos palaidojimo vietą.

V. Paltarokaitė – vyskupo K. Paltaroko dukterėčia. Ganytojas rėmė savo giminaitę, nors tai darė nesigarsindamas. Jis netgi patarė jai rinktis mokytojos profesiją. Valerija baigė mokytojų kursus Panevėžyje, paskui Vilniaus universitete baigė keturis kursus biologijos ir chemijos. Geri žmonės perspėjo, kad ja domisi saugumas (tėvai jau buvo ištremti į Sibirą).

V. Paltarokaitė Mielagėnuose mokytojavo 15 metų. Šį Ignalinos rajono kampelį prisimena su džiugiu širdies virpesiu. Valerija vadovavo gamtos būreliui. Su moksleiviais sunkvežimiu pasiekė Palangą, o į rajoną žiemą važiuodavo arkliu, įkinkyti į roges. Trumpiausiai – tiktai metus – Valerija mokytojavo Molėtuose. Komjaunimo sekretorius įskundė, kad vaikščiojanti į bažnyčią.

Prieš pat Atgimimą V. Paltarokaitei pavyko išvažiuoti į JAV pas seserį Oną. Du mėnesius ten gyveno ir labai pasiilgo... Lietuvos. Pamatė, jog ir ten neauga pyragai ant medžių, o norintys įsikurti šioje šalyje sunkiai dirba. Laimingiausia pasijuto atsistojusi ant gimtosios Lietuvos žemės.

V. Paltarokaitė – bene vyriausia ateitininkė Lietuvoje – savo  90-metį ketina sutikti namuose ir laukia svečių – Panevėžio ateitininkų.

Panevėžys
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija