2010 m. gruodžio 31 d.
Nr. 95
(1880)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vyskupų posėdyje

Gruodžio 16 dieną Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Gintaras Grušas, Jonas Kauneckas, Juozapas Matulaitis, Rimantas Norvila, Jonas Ivanauskas, Arūnas Poniškaitis ir Apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi. Nuncijus pasveikino visus posėdžio dalyvius artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga ir pasidalino savo pamąstymais apie vyskupų paskelbtus Dievo Gailestingumo metus, pasirodžiusią naują Popiežiaus Benedikto XVI knygą bei LR Prezidentės vizitą Vatikane.

Posėdžio dalyviai aptarė vykdomų darbų su valdžios institucijomis apžvalgą. Kalbėta apie būtinybę siekti, kad priimamuose įstatymuose būtų įtvirtinta, gerbiama bei užtikrinama sąžinės ir tikėjimo laisvė. Taip pat vyskupai buvo informuoti apie darbus, kurie vyksta dvišalėse darbo grupėse, kurios suburtos įgyvendinti tarptautinės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimo nuostatas.

Vyko diskusijos dėl Bažnytinės teisės terminų vartojimo ir jų pritaikymo naujai parengtam Bažnytinės teisės kodekso vertimui į lietuvių kalbą.

 Posėdžio dalyviai buvo informuoti, kad 2011 m. sausio 10 dieną Kaune, arkivyskupijos salėje, vyks ekumeninė konferencija, skirta šeimos klausimams, kurioje dalyvaus Maskvos patriarchato arkivyskupas Hilarijonas, Liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Katalikų Bažnyčios atstovai.

Vysk. R. Norvila dalijosi mintimis apie lapkričio pabaigoje Briuselyje vykusį COMECE posėdį. Susitikimo metu pagrindinė tema buvo skirta populizmui, kurio apraiškų Europoje yra pakankamai daug. Populistinės partijos siekia patekti į valdžią, spekuliuodamos tautiškumo, istorinio paveldo ir tradicinių vertybių sąvokomis. Populistinė politinė veikla yra tarsi priešingas polis demokratijai. Pati populizmo sąvoka nėra aiškiai apibrėžta, tačiau akivaizdžiai matoma, kad tai idėjos ar veiklos, kurios ketina atstovauti tam tikros grupės poreikiams ar interesams.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas A. J. Bačkis padėkojo visiems vyskupams už išreikštą norą bei pritarimą kitus metus Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais bei dalinosi mintimis, kaip vyksta pasirengimas Nacionaliniam Gailestingumo kongresui, kuris vyks Vilniuje balandžio 30–gegužės 1 dienomis. Ruošiantis šiam kongresui specialiai yra gaminamos Dievo Gailestingumo paveikslo kopijos, kurios Vilniaus Arkikatedroje bus iškilmingai pašventintos 2011 metų sausio 15 dieną, o sausio 16 dieną paveikslai, lydimi kunigų ir jaunimo grupelių, bus išvežioti į visų vyskupijų katedras. Ta proga vyskupijų katedrose bus surengtos pamaldos ir konferencija apie Dievo Gailestingumą bei vyks jaunimo šlovinimas. Savo ruožtu kiekviena vyskupija rengia Dievo Gailestingumo paveikslo kelionės per parapijas planą.

2011 metais bus minimos Sausio 13-osios dvidešimtosios metinės. Minėdami šią skaudžią sukaktį ir atsiliepdami į LR Seimo Pirmininkės prašymą Lietuvos vyskupai sutarė, kad 2011 m. sausio 13 dieną 12.00 val. skambės visų Lietuvos bažnyčių varpai bei Lietuvos bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios už žuvusiuosius.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas vasario 23 dieną Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija