2011 m. sausio 19 d.
Nr. 5
(1885)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Aukso vainikai – kūrybingiausiems

Marytė MIELIAUSKIENĖ

Bronius VERTELKA

Parodos dalyviai
Dariaus Baltakio nuotraukos

Muziejininkės iškilmingai atneša
simbolinius „Aukso vainikus“

Trijų Karalių dieną Rokiškio krašto muziejuje vyko VI respublikinės konkursinės tautodailės parodos „Aukso vainikas“ uždarymas (kasmet paroda veikia vis kitame mieste).  

 Penkiose erdviose muziejaus salėse buvo eksponuojama tautodailės meistrų kūryba: geležiniai kryžiai, medinės skulptūros, karpiniai, juostos, lovatiesės, riešinės, paveikslai, juodoji keramika. Savo kūrybą pristatė žinomi Lietuvos tautodailininkai – dukart Liongino Šepkos premijos laureatas Saulius Lampickas, Liongino Šepkos premijos laureatai Rimantas Zinkevičius, Jonas Tvardauskas, Pranas Dužinskas, Juozas Videika (R. Zinkevičius buvo vainikuotas „Aukso vainiku“ pirmojoje parodoje 2006 m.).

Muziejuje vykusioje parodoje buvo pristatyti nagingiausių savo krašto meistrų, regioninių parodų nugalėtojų, darbai. Lyderio pozicijas užėmė medžio skulptūra, o dvi dominuojančios jos temos – liaudies buities motyvai ir tradiciniai religiniai siužetai.

O štai kryždirbystė – UNESCO saugomas amatas – atskirose Lietuvos vietovėse išlaikė toli gražu nevienodas tradicijas. Parodos darbai liudijo, kad žemaičių kraštas vis dar laukia užgimstant nagingų kryždirbių, o Aukštaitija gali pagrįstai didžiuotis savo meistrų kūryba.

Kaip niekada buvo įdomūs ir įvairūs taikomosios dailės darbai. Akį džiugino margaspalviai audiniai, greta mirgėjo margos juostos ir vis labiau populiarėjančios riešinės, nors palyginti neseniai vėl pradėtos megzti, tačiau rodančios lakią meistrių vaizduotę ir įgudimą. Kiek netikėtai suspindėjo pynimas iš vytelių, linksmos Užgavėnių kaukės. Nenuvylė ir dažnai nugalėtojais regioniniuose turuose tampantys keramikai bei kalviai.

Parodos uždarymo metu vyko ir iškilminga laureatų apdovanojimo ceremonija. Komisija, susidedanti iš pirmininkės hab. dr., doc. Rūtos Janonienės, narių: Laisvės Ašmonaitienės, dr. Skirmantės Smilingytės-Žeimienės, Teresės Jurkuvienės, dr. Alės Počiulpaitės, dr. Regimantos Stankevičienės, dr. Skaidrės Urbonienės, I vietą ir „Aukso vainiką“ už vaizduojamosios liaudies dailės kūrinius  nutarė skirti Elenai Adomaitienei (tapyba), II vietą – Jonui Tvardauskui (medžio skulptūra), III vietą –Pranui Dužinskui (medžio skulptūra). Už taikomosios liaudies dailės kūrinius I vietą ir „Aukso vainiką“ skyrė Marijai Danilaitienei (audimas), II vietą – Antanui Vaškiui (Užgavėnių kaukės), III vietą – Jadvygai Baltienei (audimas). Už kryždirbystę I vieta ir „Aukso vainikas“ atiteko Rimantui Zinkevičiui, II vieta – Klemensui Lovčikui, III vieta – Pranui Savickui.

Rokiškis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija