2011 m. sausio 19 d.
Nr. 5
(1885)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Faksimilinis K. Donelaičio „Metų“ leidinys – dovana Lietuvos mokykloms

Juozas Jacevičius,

XXVII knygos mėgėjų draugijos narys

Faksimilinis 1818 metų K. Donelaičio
„Metų“ leidinys išleistas ir įrištas
taip, kad atrodo tarsi autentiškas

2010 metais  Lietuva minėjo  Kristijono Donelaičio 230-ąsias ir kalbininko, „Metų“ leidėjo bei vertėjo į vokiečių kalbą  Liudviko Rėzos 170-ąsias mirties metines.

Kristijonas Donelaitis (1714–1780) – liuteronų  pastorius, lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Pagrindinį savo kūrinį poemą „Metai“ K. Donelaitis rašė veikiausiai 1765–1775 metais, tiksli data nežinoma. K. Donelaitis davė pavadinimus tik atskiroms poemos dalims: „Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Rudenio gėrybės“ ir „Žiemos rūpesčiai“. Išliko dviejų pirmųjų dalių autografai ir visų dalių J. Hohlfeldto nuorašas (saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute). Pavadinimas „Metai“ pirmą kartą pavartotas Liudviko Rėzos parengtame pirmajame K. Donelaičio poemos leidime. Leidėjas ciklo dalis kiek patrumpino, paredagavo, sujungė į vieną kūrinį ir išleido kartu su vertimu į vokiečių kalbą.


Mintys kiekvienai dienai

Kazimieras Dobkevičius

Kun. Kazimieras Ambrasas SJ

Išleista kunigo Kazimiero Ambraso SJ Mažosios bibliotekos ketvirtoji knygelė „Mažasis magnificat IV. Mintys kiekvienai dienai“, skirta spaliui, lapkričiui ir gruodžiui. Visų dvylikos mėnesių pamąstymai suskirstyti į keturias knygeles po tris mėnesius. Leisti tokias knygeles buvo sena autoriaus svajonė, jau mėginta įgyvendinti anksčiau išleistomis: „Kristaus kančia, pastiprink mane...“ (2002), „Aukštyn“ (2003). Kun. K. Ambrasas primena: „Jei bent trupinėlį kam nors ji padės, ačiū Dievui. Kuo daugiau gausios dangaus palaimos ir sėkmės skaitytojams, kurių prašome prisiminti leidėjus bent viena „Sveika, Marija“. Ačiū visiems.“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija