2011 m. sausio 19 d.
Nr. 5
(1885)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Apie pasaulinę konfederaciją

Toliau spausdiname ištrauką iš naujos knygos.
Pradžia 2010 m. Nr. 46, 55, 59, 67, 76, 93

Dr. Petras Ironis Jokubka

Jungtinių Tautų  komisijos

Buvo sudarytos šios komisijos: Politikos, saugumo ir nusiginklavimo; Ekonomikos ir finansų; Socialinių ir kultūros; Valdymo; Administravimo ir biudžeto; Teisės; Narių bendrųjų reikalų komisijos (jos nustato visuotinio susirinkimo dienotvarkę ir padeda pirmininkui); Kredencialų komisijos; Nuolatinės ekspertų komisijos; Administracinio biudžeto patariamosios komisijos; Įmokų komisijos; Patariamosios komisijos (Tarptautinės teisės, Taikos ir stebėjimo, Korėjos sujungimo ir Palestinos sutaikymo komisijos).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija