2011 m. kovo 16 d.
Nr. 20
(1900)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Išdavystės kaina

Vakarų Lietuvos srities „Jūra“ štabo žūties Čepaičiuose 60-mečiui

Srities vadas Vaclovas
Ivanauskas-Vytenis

1949 metų pabaigoje žuvus A. Milaševičiui-Ruoniui Vakarų Lietuvos srities štabas buvo suformuotas naujos sudėties. Vadu tapo Vaclovas Ivanauskas-Gintautas, Vytenis, štabo viršininku – Antanas Liesys-Idenas, organizacinio skyriaus viršininku – Stasys Gedvilas-Bedalis. Šis štabas daugiausiai laikėsi Žemaičių apygardos teritorijoje, Varnių, Rietavo, Tverų, Laukuvos valsčių sandūroje. Štabo vedliu Žemaičių apygardos vadas V. Montvydas-Žemaitis paskyrė Lūkšto būrio vadą Stasį Petkų-Ateitį, kuris gerai pažinojo apylinkes, buvo kilęs iš Laukuvos vls. Stirbiškės kaimo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija