2011 m. balandžio 8 d.
Nr. 27
(1907)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Ukrainos katalikų vadovo uždaviniai

Mindaugas BUIKA

Ukrainos Rytų Katalikų (Unitų)
Bažnyčios vadovas Kijevo
ir Haličo didysis arkivyskupas
Sviatoslavas Ševčiukas

Šventojo Tėvo sveikinimas naujajam ganytojui

Popiežius Benediktas XVI pasveikino naująjį Ukrainos Rytų Katalikų (Unitų) Bažnyčios vadovą Kijevo ir Haličo didįjį arkivyskupą Sviatoslavą Ševčiuką, palinkėdamas likti ištikimybėje su Roma, dėl kurios kentėjo tiek daug ukrainiečių katalikų. Po kovo 27 dieną Kijevo Išganytojo Prisikėlimo unitų katedroje vykusios iškilmingos intronizacijos naujasis Ukrainos katalikų vyriausias ganytojas su grupe vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų pasauliečių buvo atvykęs į Romą susitikti su Šventuoju Tėvu. Kovo 30 dieną bendrojoje audiencijoje dalyvavusią ukrainiečių delegaciją Popiežius pasveikino jų gimtąja kalba, užtikrindamas nuolatinį artumą maldoje, kad „Švč. Trejybė suteiktų gausių malonių mylimai ukrainiečių tautai, sutvirtindamas ją taikoje ir darnoje“.


„Lozoriau, išeik!“

Kun. Vytenis Vaškelis

Lozorius – kaip sergantis pasaulis, kurį Jėzus atėjo ne išgydyti, bet prikelti naujam gyvenimui. Reikėjo, kad po keturių dienų iš tvaiką skleidžiančio mirusio Lozoriaus kūno pradėtų sklisti perkeičiančios malonės kvapas, bylojantis, kad žemėje atsiveria dangiškosios karalystės durys. Juk tik Dievas biologinės mirties pažeistus ir pūvančius kūno organus padaro gyvybingus bei sveikus. Tik Jis sugrąžina sielą kūnui, kad jis visur klausytų proto nurodymų. Tik Jis įžiebė gyvo tikėjimo šviesą tiems, kurie matė Lozoriaus prikėlimą iš numirusiųjų ir pradėjo suvokti, kad gyvenimas stipresnis už mirtį. Visada, kai jis  laimi, yra pašlovinamas Dievo Sūnus (Jn 11, 4).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija