2011 m. balandžio 8 d.
Nr. 27
(1907)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kunigai sprendė sudargiečių reikalus

Gintarė Martinaitienė

Kunigų komisija Sudarge (iš kairės):
kan. Vytautas Prajara,
generalvikaras kun. Gintautas
Kuliešius ir kan. Valius Zubavičius

Kaip jau esame rašę, praėjusį ketvirtadienį Sudarge apžiūrėti knygnešio kun. M. Sederevičiaus gyvenamojo namo pripažinto buvusia klebonija ir susitikti su bendruomene atvyko Vilkaviškio vyskupijos ekonomo bei kunigų tarybų aštuonių kunigų grupė, vadovaujama Vilkaviškio vyskupo generalvikaro kun. Gintauto Kuliešiaus. Kunigai žadėjo išklausyti žmonių nuomonę ir priimti galutinį sprendimą, kurio bent jau kol kas neviešina.


Valdžios „teisingumo“ grimasos

Kai kurių paprastų žmonių pastebėjimai, kad premjeras A. Kubilius neįves progresinių mokesčių turtuoliams, pasitvirtino šią savaitę. Vietoj to alkstančius piliečius jis pradžiugino žinia: bus įvestas žymiai „reikalingesnis“ nekilnojamojo turto (NT) mokestis. Premjeras tiesiai šviesiai pasakė: vyriausybės programoje yra „susitarta“ įvesti NT mokesčius ir jie būtinai bus įvesti. (Kas, kada ir kaip susitarė – Kubilius su Šemeta ar Šimonyte? Premjeras to nepasakė.) Taigi paaiškėjo, jog premjero raminimai, kad jis beveik pritaria progresiniams mokesčiams, tebuvo jo paties „pasibranginimas“ – turtingųjų jis nė nesirengia apmokestinti. Premjeras aiškiai pasisakė (ir savo koalicijai, nepaisant praėjusią savaitę trijų jos narių išreikšto demonstratyvaus pritarimo mokesčiams, įsakė balsuoti „prieš“) prieš Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kurias priėmus Lietuvoje būtų įvesti progresiniai mokesčiai. Jei Seimas patvirtintų šias pataisas, pajamos būtų apmokestinamos tokiais tarifais: metinių pajamų dalis, neviršijanti 48 tūkst. litų, apmokestinama 15 proc. tarifu; metinių pajamų dalis, viršijanti 48 tūkst. litų, bet neviršijanti 120 tūkst. litų, apmokestinama 33 proc. tarifu; metinių pajamų dalis, viršijanti 120 tūkst. litų, apmokestinama 40 proc. tarifu. Ką dar siūlo premjeras? Ogi premjeras siūlo visiems įvesti NT mokesčius. Akivaizdu, kad premjero forsuojami NT mokesčiai nulinčiuos visus, bet daugiausiai pinigų bus surinkta iš sovietinėse, „centralizuota“ šiluma daugiau išorę, bet ne vidų šildomose „chruščiovkėse“ gyvenančių „pilkosios masės“ žmonelių. (Papildomai susimokėti teks net ir už pašiūrę.) Taigi prie tūkstantinių mokesčių, kuriuos tenka sumokėti žiemos mėnesiais už mūsų būstus, prisidės dar vienas. Prieš daugiau nei dvejus metus gyvenimą „pagerino“ garsioji naktinė mokesčių „reforma“, padidinusi PVM vaistams, duonai, žuviai, mėsai, be kurių neapsieina nė vienas žmogus. Tai tik padidino nedarbą ir išvijo apie 100 tūkst. lietuvių į užsienį ieškoti pragyvenimo. Ate, progresiniai mokesčiai, ate! Turtingieji, taip pat ministrai ir seimūnai gali jau ramiai miegoti – jų didžiuliai atlyginimai nenukentės, jie gaus kaip ir gavę, o „krizės“ metais galės dar ir pavaidinti – mes susimažiname, mes esame geri, esame labai geri, jautrūs tautos vargams. O kad parodytų, kokia yra gera valdžia, paleido gandą, kad progresinių mokesčių valdžia atsisako dėl labai paprastos priežasties – turtingųjų, gaunančių po 4–8 tūkst. litų per mėnesį, yra „labai nedaug“, taigi ir mokesčių iš jų bus surinkta „labai nedaug“, tad geriau jau rėžti nuo visų praalkusių, bet ne nuo turtingiausiųjų, nes jie dar išlakstys po margą pasaulį ir paliks mus vienus už tėvynę vargti Seime ar Vyriausybėje. Tegul už viską sumoka nepasiturintieji patys, tegul veržiasi savo diržus, tegul... Nesvarbu, kad pabrangus šildymui jie nebeišlaiko savo būstų, nesvarbu, kad keliasi į sodų namelius – viskas bus suskaičiuota ir apmokestinta. Bet jeigu ir toliau dar kvėpuos (o kurgi dėsis tie „runkeliai“ – juk niekam netinka ir niekur nesugebės išvažiuoti), tai uždėsime ir oro mokestį, pagaliau – pagalvės mokestį, prisimindami gerojo caro laikus. Mes, Lietuvos valdžia, vadovaujama šauniojo premjero, esame tokie išradingi. Nesvarbu, kad PVM mokestis mažesnis ne tik Europoje (nuo nulinio tarifo spaudai kai kuriose ES šalyse iki 15 proc. maisto prekėms kai kuriose ES šalyse), bet ir Japonijoje (tik 5 proc.), Naujojoje Zelandijoje (tik 17 proc.), nesvarbu, kad niekur nenukerpamos pensijos, ypač dirbantiems pensininkams, visa tai nesvarbu – mes dirbame pagal Kubiliaus, Šemetos, Šimonytės sukur(p)tus vadovėlius.


Lietuvos ar Lenkijos lenkai?

Saulius Stoma

Atėjo laikas atsakyti į klausimą, kas gyvena Lietuvoje: Lietuvos ar Lenkijos lenkai. Atsakymas nėra toks paprastas, kaip atrodo. Jeigu anksčiau visos pusės būtų į jį teisingai atsakę, nebūtų kilę nesusipratimų nei Vilnijoje, nei su Lenkija. Ir niekas dabar negalėtų ištarti, kad tūkstantmečių kaimynių santykiai yra pačiame dugne ir „blogiau būti jau negali“.


Afganistane – vėl didžiulė smurto banga

Nuo kovo 30 dienos padėtis Afganistane vis labiau kaista. Balandžio 1 dieną viename didžiausių šalies miestų Kandahare prasidėjo masinės riaušės ir valdžios įstaigų bei tarptautinių organizacijų būstinių pogromai. Ši smurto banga kilo kovo 21 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose protestantų pastoriui Teriui Džonsui viešai sudeginus Koraną. Šis aktas sukėlė didžiulę protestų bangą Afganistane, o per prasidėjusius smurto išpuolius Kandahare jau žuvo per 100 žmonių, daugiau kaip 150 žmonių sužeista. Tarp žuvusiųjų daug užsieniečių – norvegų kariuomenės pulkininkė Siri Sker, humanitarinės pagalbos darbuotojai Joachimas Dungelis iš Švedijos ir Filaretas Motko iš Rumunijos. Žuvo ir keli aukštesnio rango afganų policijos pareigūnai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija