2011 m. balandžio 8 d.
Nr. 27
(1907)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Lietuviai kaliniai Pietų Amerikoje

Prel. Edmundas Putrimas,

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai

Dievo Gailestingumo metais primename tikintiesiems, kad pagrindinė Dievo savybė yra Jo Gailestingumas. „Dievo gailestingumas nuo amžių beldžiasi į žmogaus širdį, sužeistą nuodėmės, slegiamą kančios, nevilties ir baimės. Jis drąsina, guodžia, ragina pasitikėti Viešpaties gerumu ir meile“ (kardinolas A. J. Bačkis).

Savo kasmetinę kelionę į Pietų Ameriką papildžiau dar viena misija – jau keturioliktą kartą globojau Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą, šiemet vykusį vasario 11–16 dienomis Buenos Aires, Berisso ir Rosario Argentinoje. Šia proga lankiausi ir įvairių lietuvių bendruomenių surengtose Vasario 16-osios šventėse Berisso, Rosario, Montevideo ir San Paulo miestuose.


Iš mūsų istorijos paraščių

Kun. Petras Dumbliauskas SDB

Mokykliniuose istorijos vadovėliuose, ugdymo programose tik prabėgomis kalbama apie lietuvių tautos patirtas kančias, kovas dėl laisvės ir nepriklausomybės, apie pasaulyje analogų neturintį pasipriešinimo reiškinį. Tai knygnešystė, partizaninis karas šiapus ir anapus kalėjimų grotų, pogrindinės spaudos leidyba nuožmaus persekiojimo sąlygomis. Deja, visi šie reiškiniai stumiami į užmarštį. Iš tikrųjų okupacijų istorijos paraštėse lieka įsimintini, pamokantys dalykai, kurių pamiršti nevalia.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija