2011 m. balandžio 8 d.
Nr. 27
(1907)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šv. Mišios už rašytoją

Bronius VERTELKA

Šv. Mišias aukojo Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas (kairėje)
ir Kristaus Karaliaus Katedros
klebonas kun. Tomas Skrudupis
Autoriaus nuotraukos

Šv. Mišių Katedroje dalyviai

Kovo 27-ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje šv. Mišias už Panevėžio krašto šviesuolę, filantropę, rašytoją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, gimusią prieš 150-metų, aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, dalyvavo Katedros klebonas kun. Tomas Skrudupis.

Pradėdamas Mišias vyskupas priminė, kad G. Petkevičaitei-Bitei buvo suteikta teisė atidaryti pirmąjį Lietuvos Respublikos Seimą, ji rėmė neturtingus jaunuolius, siekusius mokslo. Ir šiandien Lietuvoje netrūksta skurstančiųjų, gabus jaunimas neišgali studijuoti. Ar ne laikas prabusti turčiams ir paremti tiesiančius rankas į šviesą, klausė ganytojas. G. Petkevičaitė-Bitė globojo po 3–5 našlaičius ar neturtingųjų vaikus, dažnai pati neturėdama gardesnio kąsnio burnoje, vos sudurdavo galą su galu, net lopydavo augintinių drabužius. Ne sykį jai su globotiniais teko ir pabadauti. Dar 1893 metais G. Petkevičaitė-Bitė įsteigė moksleivių ir kultūros darbuotojų šelpimo draugiją „Žiburėlis“ neturtingiems moksleiviams remti. Jos nuopelnas, kad šiandien didžiuojamės skulptoriumi Juozu Zikaru, Bernardu Buču, Petru Rimša, kalbininku Kazimieru Būga, rašytoju Jonu Biliūnu bei kitais. Geriausias paminklas šviesuolei būtų įsteigta jos vardo premija skurstantiems studentams, kad jiems nereikėtų dirbti juodžiausių darbų užsienyje.

 Anksti netekusi motinos, nepatyrusi vyriškos meilės ir turėdama fizinę negalią rašytoja buvo pagarboje kaip moteris – didžioji teisuolė. Pamokslą ganytojas baigė poeto Petro Palilionio eilėmis, skirtomis G. Petkevičaitei-Bitei.

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija