2011 m. balandžio 15 d.
Nr. 29
(1909)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Silpna kūnu, bet stipri dvasia

Bronius VERTELKA

Atidarant parodą kraštotyros
muziejuje (iš kairės): Seimo
pirmininkė Irena Degutienė,
Panevėžio meras Vitalijus
Satkevičius ir muziejaus
direktorius Arūnas Astramskas

Iš kairės: J. Miltinio
dramos teatro aktorius
Albinas Keleris, literatūrologė
prof. Viktorija Daujotytė
ir kan. Robertas Pukenis
bibliotekoje

Iš kairės: J. Miltinio dramos
teatro aktorius Albinas Keleris,
literatūrologė prof. Viktorija
Daujotytė ir kan. Robertas
Pukenis bibliotekoje

Konferenciją pradėjo
prezidentė Dalia Grybauskaitė

Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas

Asociacijos „Bitės namai“
vadovas Zenius Jurgelaitis
(dešinėje) kalbina bendraminčius

Labdaros koncerte fortepijonu
grojo Vilniaus M. K. Čiurlionio
menų mokyklos moksleivė
Monika Diržinkevičiūtė

J. Miltinio dramos teatro
spektaklyje Bitės vaidmenį
atlieka aktorė Eleonora Koriznaitė

Zarasų vikaras kun. Justas
Jasėnas (dešinėje) ir jo buvęs
mokytojas, Lietuvos maironiečių
vadovas Eugenijus Urbonas
kraštotyros muziejuje

Panevėžio bendruomenė pažymėjo  kraštietės, rašytojos, mecenatės, Panevėžio miesto ir rajono garbės pilietės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150 metų jubiliejų. Paskutinėmis pavasario dienomis šiai sukakčiai paminėti vyko nemažai renginių.

Namas Šv. Zitos gatvėje, kuriame 1927–1943 metais gyveno kūrėja, šiandien atrodo nykiai. Išblėso čia veikusio rašytojos  memorialinio muziejaus, kuris net sovietiniais laikais sulaukdavo nemažai svečių, veikla. Iniciatyvos atkurti 1925 metais pastatytą namą  ėmėsi asociacija „Bitės namai“, kovo 29-ąją miesto Muzikiniame teatre surengusi labdaros koncertą, kuriame koncertavo Muzikinio teatro orkestras, choras, solistai Laima Česlauskaitė ir Algirdas Bagdonavičius. Antroji koncerto dalis vyko teatro vestibiulyje. Čia fortepijonu grojo Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivė Monika Daržinkevičiūtė  (mokytoja prof. Veronika Vitaitė), koncertavusi ne vienoje užsienio šalyje ir su geriausiais mūsų šalies meno kolektyvais. Koncertą baigė Šopeno, kurį itin mėgo rašytoja, kūriniu tos pačios mokyklos ketvirtokas Justas Maknickas (mokytojas doc. Aleksandras Jurgelionis). Labdaros koncerto metu buvo paaukoti 2572 litai.

Kovo 30-ąją, G. Petkevičaitės-Bitės gimimo dieną, vyko net trys renginiai. Konferencija „Kultūros laukas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir šiuolaikinėje Lietuvoje“ vyko G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Prezidentė Dalia Grybauskaitė atidarydama konferenciją pažymėjo, kad rašytoja labai mylėjo žmones. Ji buvo net išskirtinė asmenybė Europoje, pirmoji iš moterų režisavusi  A. Keturakio pjesę „Amerika pirtyje“ Palangoje, pirmininkavusi pirmajame Seimo posėdyje 1918 metais.

Kultūros ministras Arūnas Gelūnas paminėjo G. Petkevičaitės-Bitės išorinį spindesį ir vidinį grožį. Apie Panevėžio miesto garbės pilietę kalbėjo meras Vitalijus Satkevičius, apie G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje sukauptą archyvinę medžiagą – direktorė Rima Maselytė.

Literatūrologė prof. Viktorija Daujotytė (Vilniaus universitetas) skaitė paskaitą „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: Lietuvos pilietė iš Panevėžio.“ Garbinga viešnia pažymėjo, kad rašytoja turėjo prigimtinę galią paveikti kitus. Kai Palangoje pritrūko artistų statomam spektakliui, ji išbėgo į gatvę ir pirmam sutiktam pasakė: „Eik su manimi“. Rašytoja pati pasisiūlė vadovauti pirmajam Lietuvos Respublikos Seimui. Paskui pranešimus skaitė dr. Egidijus Mažintas (Vilniaus pedagoginis universitetas) „G. Petkevičaitė-Bitė tautinės valstybės vertybių kontekste“, mokytoja ekspertė Lionė Lapinskienė (Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla) – „G. Petkevičaitės-Bitės užrašyta tautosaka lietuvių etnologijos kontekste“,  dr. Rimantas Miknys – „Pilietinės visuomenės vertybių raiška G. Petkevičaitės-Bitės idėjų ir veiklos lauke XX a. pradžioje“, Rimantas Serva (Lietuvos inovacijų centro atstovas Šiaurės Rytų Lietuvoje) „G. Petkevičaitės-Bitės gyvenimo credo ir nūdiena“.  Verslininkų atstovas teigė, kad verslas turi remti kultūrą, bet ne tokius renginius kaip skandalingai nuskambėjusią „Europos kultūros sostinę – Vilnių“ ar šalies sostinėje pastatytą griozdą  iš suvirintų vamzdžių.

Poetas Petras Palilionis konferenciją įvertino kaip didelį įvykį Aukštaitijos sostinės kultūroje. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ragino pasimokyti iš G. Petkevičaitės-Bitės, kaip mylėti kiekvieną žmogų ir jame matyti brolį. Atstovė iš Joniškėlio bibliotekai padovanojo senojo namo, kuriame gyveno rašytoja, įrėmintą nuotrauką. Baigiamąjį žodį tarė bibliotekos direktorė R. Maselytė ir pakvietė apžiūrėti dailės darbų parodą „G. Petkevičaitė-Bitė: laikas ir žmonės“.

Netrukus miesto Kraštotyros muziejaus Moigių  salėje vyko parodos „G. Petkevičaitė-Bitė“: kilni pareiga kilti ir kelti“, kurios globėja buvo Seimo pirmininkė Irena Degutienė, pristatymas. I. Degutienė priminė, kad rašytoja, vos tris mėnesius pirmininkavusi Seime, grįžo mokytojauti į Panevėžį. Parodoje yra nuotrauka iš tų metų Seimo.

Renginyje kalbėjo miesto meras V. Satkevičius ir su rašytoja  giminystės ryšių turinti Liucija Apeikienė bei J. Balčikonio gimnazijos moksleivių atstovė.

Muziejaus direktorius Arūnas Astramskas padėkojo parodos rengėjams, kurių buvo net keliasdešimt, o aktyviausias muziejininkes Vitaliją Vasiliauskaitę, Jūratę Gaidelienę ir muziejaus dailininkę Danguolę Gailiūnaitę dar ir apdovanojo.

G. Petkevičaitės-Bitės jubiliejinis minėjimas vyko ir J. Miltinio dramos teatre. Jame dalyvavo ir pasisakė Seimo pirmininkė I. Degutienė, kultūros ministras Arūnas Gėlūnas ir meras Vitalijus Satkevičius. Teatro aktoriai suvaidino spektaklį „Bitė“ iš G. Petkevičaitės-Bitės gyvenimo.

Kovo 30-ąją vykusiuose renginiuose, skirtuose rašytojos 150 metų jubiliejui, dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, iš Kauno atvykęs kan. Robertas Pukenis, Zarasų vikaras kun. Justas Jasėnas.

Panevėžys
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija