2011 m. balandžio 15 d.
Nr. 29
(1909)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Piligriminė kelionė

Nemakščių parapijos
piligrimai Vilniaus Dievo
Gailestingumo šventovėje

Nemakščiai. Parapijos tikintieji aktyviai įsijungė į Dievo Gailestingumo metų apmąstymą. Spalio mėnesį Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės maldos grupės apsilankymas ir liudijimai mūsų bažnyčioje paskatino kleboną kun. Stasį Šlepavičių ieškoti galimybių savo parapijos žmonėms suorganizuoti kelionę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę. Tuometinis šios maldos grupės apsilankymas buvo jų pirmoji ir sėkminga misija. Nuo šios iniciatyvos prasidėjo prasmingi įvykiai, kuriais galėjome prisiliesti prie Dievo Gailestingumo žinios.

Šiuo metu per Lietuvos parapijas keliaujanti Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija kovo 31 dieną buvo sutikta ir pagarbinta mūsų parapijoje, o balandžio 1 dieną išlydėta į kaimyninę Tauragės dekanato Adakavo parapiją.

Balandžio 3 dieną patys išsiruošėme į piligriminę kelionę aplankyti Vilnių, vis dažniau pasaulyje vadinamą Dievo Gailestingumo miestu. Sutapimas, o gal taip ir turėjo būti, – šiuos žodžius išgirdome šv. ses. Faustinos namelyje iš kuratoriaus Petro, jam pasakojant ses. Faustinos gyvenimo įvykius. Šis pasakymas labai tinka ir mūsų kelionei apibendrinti.

Vilniuje mus pasitiko ir pažinti sostinės šventąsias vietas padėjo Dalia Juodienė. Pirmoji vieta, kurioje apsilankėme, buvo Dievo Gailestingumo šventovė. Šioje bažnyčioje yra ir Gailestingasis Jėzaus paveikslas. Po šilto kunigo Vaido sutikimo ir pasveikinimo kun. S. Šlepavičius aukojo šv. Mišias. Čia prie mūsų prisijungė ir visą kelionę lydėjo Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės maldos grupės narė Lina. Pagerbę Gailestingojo Jėzaus paveikslą skubėjome į memorialinį maldininkų ir piligrimų centrą – „Šv. Faustinos namelį“, kuriame gyveno ses. Faustina. Šiame namelyje 15 – Gailestingumo – valandą, kalbamas Gailestingumo vainikėlis, kurį Jėzus padiktavo šv. ses. Faustinai. Prisijungėme prie Vainikėlio maldos, vėliau namelio kuratorius Petras supažindino su ses. Faustinos gyvenimu, papasakojo apie paveikslo nutapymą ir namelio išsaugojimo istoriją. Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos namuose vienuolė išsamiai papasakojo apie šv. ses. Faustiną, pagal jos regėjimus nutapytą paveikslą, apie šios vienuolijos įkūrimą ir Dievo gailestingumą. Vienuolė priminė, kad Vilnius pirmiausia išgarsėjo Dievo Motinos gailestingumu, t. y. stebuklinguoju Aušros Vartų paveikslu. Taigi apsukę ratą kelionės pabaigoje vėl grįžome prie gailestingumo ištakų ir aplankėme garsųjį Aušros Vartų paveikslą. Kelionės metu taip pat grožėjomės Šv. Petro ir Povilo, Šv. Onos, Bernardinų bažnyčiomis, apžiūrėjome Šv. Mykolo bažnyčią, kurioje ses. Faustina per išpažintį išsakydavo savo regėjimus dvasios tėvui kunigui pal. Mykolui Sapočkai, aplankėme Vilniaus Arkikatedrą Baziliką.     

Visą kelionę kirbėjo mintis, kad labai noriai žvalgomės į svečias šalis, bet savo šalyje dar daug istorinių ir dvasinių lobių nesame matę. Džiaugiamės parsivežtais įspūdžiais, dėkojame mus lydėjusioms mieloms Daliai ir Linai bei klebonui kun. Stasiui Šlepavičiui už kelionę ir tikinčiųjų piligrimystės skatinimą.                                          

Daiva Visockienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija