2011 m. balandžio 15 d.
Nr. 29
(1909)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Nepriklausomybės laužo šviesa

Kauno „Nemuno“ vidurinės
mokyklos mokinių grupė
su savo mokytojais LR Seime
prasmingai pabendravo
su Seimo nariu Rytu Kupčinsku

Kauno „Nemuno“ vidurinė mokykla aktyviai dalyvauja mieste rengiamose mokinių pilietinio ugdymo programose. Nepriklausomybės pradžioje buvo organizuotas mokyklos bendruomenės susitikimas su garsia kovotoja už Bažnyčios ir Lietuvos laisvę Nijole Sadūnaite, su buvusiu legendinės „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ redaktoriumi, Kauno arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi, su tuomet leisto žurnalo „Katalikų pasaulis“ redaktoriumi kunigu Vaclovu Aliuliu, buvusiais Lietuvos partizanais  ir kitais Nepriklausomybės siekusiais žmonėmis.

Dabar mokykloje yra sudaryta atskira pilietinio patriotinio ugdymo programa. Pirmadieniais jaunesnėse klasėse skamba Lietuvos himnas, lankomi muziejai, daromos pažintinės išvykos ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Įvairūs  Lietuvos istorijos klausimai iliustruojami skaidrėmis ar dokumentiniais filmais. Mokiniai ilgai prisimins mokykloje vykusius renginius „Vėlinių šviesa“, pilietinę akciją Sausio 13-ajai „Atminties gyvybingumo liudijimas“, Vasario 16-osios viktoriną „Ką žinau apie Lietuvą“, Kovo 11-ajai skirtą akciją „Nepriklausomybės laužas“ ir kt. Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 21-ąsias metines 11 A klasės mokiniai Indrė Skujaitė ir Rokas Grizevičius pasirūpino simboliniu Nepriklausomybės laužu, aktyviai talkino direktorės pavaduotojai Sigutei Krasauskienei vedant minėjimą.

Galima pasidžiaugti ne tik direktorės pavaduotojos S. Krasauskienės, direktorės Birutės Paulauskienės pilietiškumu, bet ir aktyvių mokytojų – Egidijaus Randžio, Raimondos Martincevienės, Stasės Sipavičienės ir kitų geranorišku aktyvumu skleidžiant bei puoselėjant tėvynės meilės, dvasinės kultūros išsaugojimo idėjas.

Zigmas Tamakauskas
Kauno savivaldybės Švietimo tarybos narys,
Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos Švietimo sekcijos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija