2011 m. balandžio 15 d.
Nr. 29
(1909)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Jono Pauliaus II misija tęsiasi    

Balandžio 2-ąją prisimename dienas, kai visas pasaulis sulaikęs kvėpavimą skausmingai skaičiavo paskutines popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimo minutes. Šis žmogus mums buvo tapęs savu ir pažįstamu, ramybės ir taikos etalonu, stiprybės ir tylios kančios pavyzdžiu. Prie jo karsto klaupėsi gilaus sielvarto prislėgti katalikai, lenkėsi reformuotos Evangelikų Bažnyčios nariai, pagarbiai atsisveikinimo giesmes giedojo ortodoksai. Jausdami brolišką vieningumą prie karsto stojo judaizmo ir islamo atstovai.

Kodėl Jonas Paulius II sulaukė tokio pripažinimo? Dievas nuo pirmųjų gyvenimo metų stiprino Jį negandų ir kovos akivaizdoje, parodė Jo, kenčiančio ir silpno žmogaus, galią. Taip Karolis Voityla nuėjo savo pasirinktu (o gal Dievo skirtu) keliu iki galo...

Po metų pasaulis vėl rinkosi į Šv. Petro aikštę prie tų trijų langų, pro kuriuos tiek metų sklido žodžiai, pakeitę pasaulį. Vėl tūkstančių lūpos narstė įvairiakalbius rožinio karoliukus į vieną milžinišką širdžių maldą, skirtą didžiajam Popiežiui.

Praėjus šešeriems metams mintys vėl skraidina į Romą, į Šv. Petro aikštę. Šį kartą Jonas Paulius II, pakilęs į Altoriaus garbę, pradės šventojo kelią, žmonijai nešdamas užtarimą ir pagalbą. Pabūkime šią dieną maldoje kartu.  Pajauskime jo šiltą, tėvišką žvilgsnį savo sielose – Jonas Paulius II mūsų neapleidžia.

Tuos, kurie turi ryžto išgyventi šį istorinį įvykį giliau, kviečiame vykti drauge į piligriminę kelionę – į Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmes. Išvykstame balandžio 27 dieną iš Vilniaus. Po iškilmių keliausime per Europą ir grįšime gegužės 6 dieną.

Dalia Tarailienė,
Piligrimystės fondo vadovė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija