2011 m. rugpjūčio 12 d.
Nr. 56
(1936)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Gyvoji istorijos pamoka Lūšėje

Albertas Ruginis

Prie paminklo Lūšės mūšiui
įamžinti kalba Seimo
narys Rytas Kupčinskas

Laisvės kovų įamžinimo komisija, veikianti   prie Mažeikių savivaldybės, pasiūlė  įamžinti  Lūšės mūšio 70 metų jubiliejų. Šią idėją,  subrandintą Mažeikių rajono politinių kalinių sąjungos  pirmininko Alberto Ruginio ir muziejininko Algimanto Muturo,  parėmė LGGRT aukų rėmimo fondas ir Mažeikių rajono savivaldybė.  

Paminklinį akmenį projektavo ir jį  pastatė Mažeikių  dailės mokyklos direktorius Zenonas Steponavičius ir Mažeikių šaulių kuopa, vadovaujama Prano Trakinio.


Kunigas –  partizaninio pasipriešinimo organizatorius

Stanislovas ABROMAVIČIUS

Sausio 15-ąją paminėjome Didžiosios Kovos apygardos (DKA) vado Jono Misiūno-Žalio Velnio100-metį. Vardindami jo ginklo draugus, turėtume prisiminti ir vieną iš artimiausių jo pagalbininkų Čiobiškio (Širvintų r.) kleboną Liudviką Puzoną. Jie buvo vienmečiai, bendraminčiai

Iš archyvų: Puzonas Liudvikas (Liudas), Simono, g. 1911 08 15 Daugų mstl., Alytaus aps. Kunigas. Nuo 1943 – Čiobiškio klebonas. Nuo 1944 09 – DKA kapelionas ir štabo narys. Suimtas 1946 02 07. Kalėjo Intoje, Abezėje, Uchtoje. 1955 06 22 paleistas. 1958 metų lapkrityje grįžo į Lietuvą. Paskirtas Labūnavos klebonu. Mirė 1988 04 29 Labanore, Molėtų r.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija