2011 m. rugpjūčio 12 d.
Nr. 56
(1936)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Pasitinkant pasaulinį jaunimo susitikimą Madride

Mindaugas BUIKA

Prie palaimintojo Jono Pauliaus II
dovanoto Pasaulinių jaunimo
dienų kryžiaus

Popiežiaus mokymas – Naujajam evangelizavimui

Galima tikėtis, jog dabartinių pastoracinių uždavinių kontekste ateinančią savaitę Ispanijos sostinėje Madride vyksiantis svarbiausias šiemetinis Katalikų Bažnyčios renginys – Pasaulinės jaunimo dienos dalyvaujant popiežiui Benediktui XVI – turės ryškų Naujojo evangelizavimo bruožą. Nors laukiama atvykstant šimtų tūkstančių dalyvių iš daugiau kaip 190 šalių, atstovaujamų visiems kontinentams, tačiau kaip patvirtina ir Šventojo Tėvo kreipimasis Madrido susitikimui, didžiausias dėmesys bus skiriamas būtent sekuliarizuotos Europos jaunų žmonių dvasiniam atsinaujinimui. Minėtame dokumente aptardamas rugpjūčio 16-21 dienomis vyksiančių 26-ųjų Pasaulinių jaunimo dienų temą, parinktą pagal šv. Pauliaus laiško kolosiečiams frazę „Būkite Kristuje įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu“ (plg. Kol 2, 7), Popiežius konkrečiai nurodo, jog pirmiausia „visai Europai labai reikia iš naujo atrasti savo krikščioniškąsias šaknis“.


Iš upelio tapusi jūra

Kun. Vytenis Vaškelis

Išskyrus Dievą, neturintį jokio nepastovumo, viskas pasaulyje kinta. Nors per įsikūnijimo nuolankumą Dievo Sūnus virto tarsi nykštuku ir Jam reikėjo kaip mums ir dėl mūsų augti „išmintimi, metais ir malone“ (Lk 2, 52), tačiau Jo žemiškojo gyvenimo kilnumo netemdė nė mažiausias nuodėmės šešėlis. Per savo kančią, mirtį ir prisikėlimą Kristus tapo išganymo vėliavnešiu, liudijančiu, jog Jis yra Tas, be kurio mes neturėtume tikros laimės.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija