2011 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 61
(1941)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Madridas perduoda estafetę Rio de Žaneirui

Mindaugas BUIKA

Pasaulinių jaunimo dienų
dalyviai iš Brazilijos
džiaugiasi sužinoję, kad
kita tarptautinė katalikų
šventė vyks Rio de Žaneire

Pagrindinis Rio de Žaneiro simbolis –
didžiulė Kristaus Atpirkėjo statula

Pro įspūdingo tarptautinio
jaunųjų katalikų sąskrydžio
dalyvius važiuoja
papamobilis, kuriame
sėdi Šventasis Tėvas

Misijos temos aktualumas

Užbaigdamas praėjusių Pasaulinių jaunimo dienų šventimą Madride, pranešęs, kad kitas toks susitikimas 2013 metais vyks Brazilijos mieste Rio de Žaneire, popiežius Benediktas XVI jau pasiūlė ir būsimų dviejų didžiųjų jaunųjų katalikų švenčių temas. Prieš savaitę, rugpjūčio 24 dieną, bendrojoje trečiadienio audiencijoje, apžvelgęs pasibaigusio savo vizito į Ispaniją rezultatus, jis sakė, kad 2012 metais dieceziniu ir nacionaliniu mastu švenčiamų Pasaulinių jaunimo dienų tema bus žodžiai iš Šv. Pauliaus laiško filipiečiams: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4). Na, o 2013 metų tarptautinio jaunų žmonių susitikimo Rio de Žaneire tema bus prisikėlusio Kristaus paraginimas apaštalams: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 18, 19).

Be abejonės, tai misijos tema, atspindinti Šventojo Tėvo dabar keliamus Naujojo evangelizavimo poreikius, aktualius ne tik Europai ir Vakarų pasauliui, bet taip pat Brazilijai ir visai katalikiškai Lotynų Amerikai, kur sekuliarizmo procesas irgi vystosi sparčiais žingsniais. Kaip pastebėjo jaunimo susitikimuose Madride dalyvavęs Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas arkivyskupas Rinas Fizikela, „vieno evangelizacijos recepto“ visoms tautoms nėra ir reikia atsižvelgti į skirtingas kultūrines situacijas bei tradicijas įvairiose pasaulio dalyse. „Naujasis evangelizavimas Europoje nėra toks pat kaip Šiaurės Amerikoje ar Pietuose, tačiau yra bendras pagrindas: mums reikia stiprinti asmeninį tikinčiųjų tapatumą ir skatinti priklausomybės Bažnyčiai sąmoningą pajautą“.

Apie Naujojo evangelizavimo svarbą kalbėjo Rio de Žaneiro arkivyskupas Oranis Žoao Tempesta, kuris buvo atvykęs į Madridą su savo diecezijos jaunimu. Tą pačią rugpjūčio 21 dieną, kai popiežius Benediktas XVI pranešė, kad kitas susitikimas vyks Rio de Žaneire, šios didelės diecezijos, turinčios 6 milijonus katalikų, ganytojas surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad jį labai džiugina Šventojo Tėvo sprendimas atkreipti dėmesį į Brazilijos ir visos Lotynų Amerikos krikščioniškąsias šaknis bei jas sustiprinti. „Jos gana tvirtos, bet ir joms gresia tie patys laicistinės kultūros keliami pavojai, kaip Europoje, – sakė arkivyskupas O. Ž. Tempesta. – Pagaliau, mes norėsime parodyti, kad Rio yra ne tik sporto ir karnavalų miestas. Tos dienos bus galimybė kalbėti  apie mūsų jaunus žmones palietusias skurdo, smurto ir narkomanijos problemas.“

Valdžios atstovų palankumas

Taigi Madrido susitikime dalyvavę Brazilijos jaunieji katalikai – o jų delegacija su 16 tūkstančių jaunų žmonių, kuriuos atlydėjo daugiau kaip 60 vyskupų, buvo viena gausiausių – džiugiai perėmė iš ispanų Pasaulinių jaunimo dienų simbolius – kryžių ir Dievo Motinos atvaizdą, kurie dabar keliaus per didžiausios pasaulyje katalikiškos šalies diecezijas. „Mūsų šalis yra milžiniška ir norime, kad kryžiaus bei ikonos piligrimystė vyktų per kiekvieną iš mūsų 274 arkivyskupijų, kol pasieks Rio de Žaneirą“, – aiškino arkivyskupas O. Ž. Tempesta. O juk šiai maldingai kelionei laiko nėra tiek daug, vos dveji metai. Laikas tarp dviejų pasaulinių susitikimų sutrumpintas nuo įprastų trejų metų, nes 2014-aisiais Brazilijoje vyks kitas globalinis renginys – Pasaulio futbolo čempionatas, todėl nenorėta dvejų didelių įvykių sankirtos.

Rio de Žaneiras dabar ir dar keletą metų bus visos pasaulio visuomenės bei žiniasklaidos dėmesio centre, kadangi šiame mieste 2016 metais įvyks Olimpinės žaidynės. 2012-aisiais Rio de Žaneire bus organizuojama Jungtinių Tautų Organizacijos pasaulinė Stabilios pažangos konferencija, prisimenant kaip tik šiame Brazilijos mieste prieš du dešimtmečius (1992 metais) vykusį pirmąjį tokio pobūdžio „Planetos viršūnių“ (Earth Summit) susitikimą.

Taigi po 2002 metų Pasaulinių jaunimo dienų Kanados mieste Toronte (tai buvo paskutinis kartas, kai šiuose palaimintojo papiežiaus Jono Pauliaus II inicijuotuose renginiuose dalyvavo jis pats) didysis jaunųjų katalikų susitikimas vėl sugrįžta į Amerikos žemyną. Lotynų Amerikoje tai bus antrasis kartas po 26 metų pertraukos organizuojant Pasaulines jaunimo dienas. Jos kaip tik buvo pradėtos vykdyti šioje pasaulio dalyje, 1987 metais Argentinos sostinėje Buenos Airėse, kur Jonas Paulius II, sukvietęs jaunus žmones, gavęs karštą jų pritarimą, patvirtino šių didžiausių renginių Katalikų Bažnyčios istorijoje sėkmę. Žinoma, per pastarąjį ketvirtį amžiaus Lotynų Amerikoje, kur gyvena beveik pusė (47 proc.) pasaulio katalikų, yra nemažai pokyčių, ypač dėl pažangios demokratizacijos, ekonominio vystymosi.

 220 milijonų Brazilijos gyventojų, iš kurių 150 milijonų (75 proc.) yra katalikai, milijardinių investicijų dėka padarė ryškų šuolį, įsiliedami į planetos reikšmingiausių valstybių gretas. Tokiomis sąlygomis ne mažiau aktualu „atnaujinti mūsų tikėjimą Šventąja Dvasia, kad būtume tikri misijai pasišventę Kristaus mokiniai, patvirtinantys įsipareigojimą vystyti autentišką visuomenės gyvenimą ir kurti meilės civilizaciją“, – pabrėžė Rio de Žaneiro arkivyskupas O. Ž. Tempesta, nurodydamas pasaulinių jaunimo dienų siekius.

Jų rengimui palankumą ir paramą taip pat išreiškė pernai rinkimus laimėjusi pirmoji Brazilijos prezidentė moteris Dilma Rusef. Būsimuoju katalikiškojo jaunimo atstovų susitikimu džiaugėsi ir Rio de Žaneiro meras Eduardas Paešas, sakydamas, kad miestas turi didžiulių žmonių minių priėmimo patirtį ir laukia jaunųjų piligrimų. 2013 metų liepos 23–28 dienomis vyksiančio renginio simboliu gali būti virš Rio de Žaneiro iškilusi didžiulė Kristaus Atpirkėjo statula su visų apkabinimui ir priėmimui išskėstomis rankomis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija