2011 m. lapkričio 16 d.
Nr. 82
(1962)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vatikano institucija siūlo kurti globalinį valdymą

Mindaugas BUIKA

Popiežiškosios teisingumo ir taikos
tarybos pirmininkas kardinolas Piteris
Turksonas pristato naująjį dokumentą

Krizės priežastys – klaidos ir etikos stoka

Iš visų pastaruoju metu paskelbtų Vatikano dokumentų galbūt plačiausių komentarų susilaukė Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos paskelbta išsami nota, raginanti palaipsniui kurti vieningą viso pasaulio valdymą („pasaulinį viešąjį autoritetą“), kuris turėtų ypač reguliuoti ekonominį vystymąsi ir finansų rinką, vadovaujantis visuotiniu bendrojo gėrio principu. Spalio 24-ąją paskelbtas minėtos Šventojo Sosto dikasterijos dokumentas, pavadintas „Į tarptautinės finansinės ir ekonominės sistemos reformavimą globalinio viešojo autoriteto kontekste“, daugiau buvo skirtas po dešimties dienų Kanuose (Prancūzija) vykusiam vadinamosios G-20 valstybių grupės vadovų susitikimui, kuriame taip pat nagrinėti panašūs klausimai. Be abejonės, jo pasirodymui įtakos darė įvairiapusiai visuomeninio gyvenimo krizės procesai bei naujieji socialiniai sąjūdžiai („Occupy Wall Street“ ir pan.), įgyjantys aiškų globalinį protestų pobūdį prieš turtinę nelygybę ir nevaržomas bankų spekuliacijas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija