2011 m. gruodžio 14 d.
Nr. 90
(1970)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Amžinybėn iškeliavo paskutinis Minaičių suvažiavimo partizanas

Viktoras Šniuolis

Mirė vienas iš Lietuvos partizanų vadų, pasitarimo Minaičiuose 1949 metais organizatorių, Lietuvos Kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vado adjutantas Viktoras Šniuolis. Jo ranka buvo atspausdinta 1949-ųjų Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio Deklaracija,  jis vadovavo partizanų vadų suvažiavimo apsaugos organizavimui.

Viktoras Šniuolis gimė 1925 m. lapkričio 8 d. Miežaičių kaime, Radviliškio rajone. Tėvai turėjo ūkį, 27 hektarus žemės.


Mokytojas, kalinys, poetas

Povilas Mataitis

Simonas Norbutas 1970 metais –
prieš palikdamas mokytojo
darbą Joniškio pirmojoje
vidurinėje mokykloje
Asmeninio albumo nuotraukos

...bet aš, jaunyste, tavęs nepažinau.

Nepažinau,  –
bežade šmėkla tu praėjai prošal,

nuleidusi žemyn skaisčias akis...

Ir tik atvėrė prieš tave, ir tik uždarė vėl sunkias kalėjimo duris.

S. Norbutas

Eidamas 84-uosius metus, spalio 13 dieną, į amžinybę iškeliavo įvairiais gabumais garsėjęs, sunkių išbandymų gyvenimo kelyje patyręs, tačiau tikėjimo žmonėmis ir sava tauta niekada nepraradęs Joniškio „Aušros“, o nuo 1973 metų – Vilniaus gimnazijos mokytojas Simonas Norbutas. Į S. Norbuto gyvenimą bei kūrybą labiau įsigilinęs skaitytojas supras, kokį perspektyvų jaunuolį sužlugdė sovietinė okupacinė sistema.

 


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija