2012 m. kovo 23 d.    
Nr. 12
(1987)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Knyga – Tėvynės likimo liudytoja

Paroda Žaiginio Pranciškaus
Šivickio mokyklos bibliotekoje.
Centre – s. Regina Teresiutė

Parodos ekspozicja

Įspūdingiausias eksponatas –
rašomoji mašinėlė

Kovo 14 dieną Žaiginio (Raseinių r.)Pranciškaus Šivickio mokyklos bibliotekoje pristatyta paroda „Malda, knyga – Tėvynės likimo liudytojos“. Paroda – dalis šių eilučių autorės asmeninės kolekcijos – daugiau kaip 300 eksponatų. Ji skirta Knygnešio dienai ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-mečiui.

Keletą dienų mokyklos biblioteka skambėjo nuo mokinių juoko ir klausimų, nes visas knygas buvo galima pavartyti, paskaityti, o kitus eksponatus paliesti. Tai sukėlė tikrą džiaugsmą ir susidomėjimą ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Pamatyti tikrai yra ką. Čia ir graždanka (rusiškomis raidėmis lietuviški žodžiai) parašyta knyga „Evangelijos ant nedeldieniu ir visu svenciu“, išleista 1864 metais. Ne kiekvienas mokinukas sugebėjo paskaityti ir katekizmą, „Mokslas katalikų“, kurio pirmame puslapyje ne maldos ar įsakymai, bet abėcėlė ir skiemenimis užrašyti žodžiai, kad motina galėtų mokyti savo vaikelį lietuviško žodžio. Parodoje gausu maldaknygių ir kantičkų, knygnešių atgabentų iš Tilžės, vis tuo spaudos draudimo laiku. Mokytojų dėmesį patraukė orakulai. Tai įvairūs burtai ir kiti patarimai. Parodoje puikuojasi ir knygnešio 1845 metais darytas kryžius. Mokiniai džiaugėsi, kai buvo leista išbandyti grafitinę lentelę, ant kurios buvo rašoma grafitiniu pieštuku. Mokiniams pademonstruota ir balana, prie kurios šviesos skaitydavo to meto vaikai ir įvairius darbus atlikdavę suaugusieji.

Eksponuojamos „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“. Man nesunku kalbėti apie tuos dalykus, kadangi pati dalyvavau renkant medžiagą, dauginant ir platinant „Kroniką“. Ne kartą teko pasėdėti ir parų už tuos dalykus. Mokiniai ir mokytojai galėjo paskaityti ne viename numeryje aprašytus faktus apie suėmimus ar kratas mano namuose. Tai labai sudomino mokinius. Jie vartė Lietuvoje leistus numerius, lygino su Amerikoje išleistomis „Kronikos“ knygomis. Įspūdingiausias eksponatas – rašomoji mašinėlė. Ja buvo spausdinama „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“. Mokiniams buvo leista išbandyti, kaip ši mašinėlė veikia. Norinčių netrūko.

Mokyklos antrajame aukšte yra stendas Žaiginio parapijos knygnešiams. Kovo 14 dieną kartu su istorijos mokytoja Renata Šaukliene ir devintokais aplankėme Žaiginio kapinėse amžinam poilsiui atgulusio knygnešio Juozo Karabino (1852–1936) ir Žaiginio krašto bibliografo Kazio Grikšos kapus. Mokiniai, lydimi mokytojų, uždegė ant kapų žvakeles, padėjo gėlių ir sukalbėjo už juos maldą.

Šiuo metu paroda eksponuojama Ariogalos gimnazijoje, o nuo kovo 26 d. – Raseinių „Kalno“ gimnazijoje.

S. Regina Teresiutė,
Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija