2012 m. kovo 23 d.    
Nr. 12
(1987)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kai du pešasi, trečias laimi?

Linas ŠALNA

Kai praėjusios savaitės antroje pusėje jau atrodė, jog valdančioji koalicija griūva, nei vieniems, nei kitiems nenusileidžiant – liberalcentristai neatsisakė ministro R. Palaičio, kaip nepadariusio jokio klaidingo žingsnio, o konservatoriai ne tik toliau reikalavo jo atstatydinimo, bet dar ir iškėlė ultimatumą dėl kitų trijų punktų vykdymo – pirmadienį į konfliktą įsikišusi Prezidentė išreikalavo iš Liberalų ir Centro sąjungos atsisakyti be atodairos ginti R. Palaitį, o iš konservatorių – atsisakyti net su visuomenės mitingais ginti jau atleistus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovus, nors atstatydinti ministrą D. Grybauskaitė galėjo savaite anksčiau ir visai neskausmingai.  Ministro atstatydinimo ir valdančiosios koalicijos išlaikymo klausimą perduodama Seimui, ji tik pakėlė reitingus konservatoriams, kuriuos, kaip rodo įvykių seka, užsibrėžusi gniuždyti. Iš kitos pusės, liko neįgyvendintas konservatorių reikalavimas grąžinti FNTT vadovus, o tai didelis smūgis konservatoriams. Jokie teismai operatyviai neišspręs šio ginčo, į pareigas nesugrąžins neteisėtai, jeigu taip nuspręstų teismas, atleistų buvusių FNTT vadų. Todėl valdančiosios koalicijos vadus vargiai patenkins tokios ir vieniems, ir kitiems nepriimtinos sąlygos. O R. Palaičio ir A. Čapliko surengtą konkursą „laimėjęs“ kandidatas, sutiktas vienas gatvėje (ar „po tiltu“), gali išgąsdinti bet ką – labai nesimpatiškas. Ne veltui Antikorupcijos komisijos nariai jau mosikuoja įrodymais apie jo galimus nusižengimus.


Kauno ponai siekia aplamdyti kultūrą

Jau apie mėnesį Kauno mieto taryba siekia vykdyti kultūros įstaigų „reorganizaciją“, kuri reiškia kai kurių jų pajungimą „vieningam centrui“, nė kiek nepaskiriant trūkstamų lėšų. Menui neabejingi kauniečiai praėjusios savaitės ketvirtadienį, vykstant tarybos posėdžiui, savo nepritarimą teatrų sujungimui išsakė surengę išradingą protesto akciją, pavadintą filmo „Kaip savivaldybės napoleonai per kultūrą kėlėsi“ kūrimu. Atėję į numatytą vietą Laisvės alėjoje, priešais savivaldybės pastatą, kuriame tuo laiku vyko tarybos posėdis, akcijos dalyviai atsinešė laikraščių, iš kurių čia pat pasigamino popierines kepures. Tuomet ant grindinio ištiesė užrašą „kultūra“ ir ėmė jį trypti. Šitaip jie sarkastiškai išreiškė pasipiktinimą, kad yra karpomos išlaidos kultūrai, o popierinės kepurės simbolizavo Napoleono kariauną. Taip buvo pasišaipyta iš dosniai savivaldybės remiamos vasarą vyksiančios Napoleono kariuomenės persikėlimo per Nemuną ties Kaunu inscenizacijos, kuriai iš miesto biudžeto numatytas net ketvirtis milijono litų. Minioje rankomis susikabinę stovėjo daug žymių žmonių – dainininkas Stasys Povilaitis, teatralė Ina Pukelytė, architektas Audrys Karalius, fotomenininkas Gintaras Česonis, visas „Auros“ kolektyvas. Daugelis buvo pasibalnoję butaforinius popierinius arkliukus. Visai akcijai vadovavo aktorius ir režisierius Andrius Žiurauskas. Kauno miesto Kultūros ir meno tarybos pirmininko pavaduotojas A. Žiurauskas mato pavojų, į kurį stumia kultūrininkus nuo jos nutolusi miesto valdžia. Jis sakė: „Mes visi suprantame, kad miestui reikia taupyti. Tačiau kodėl su mumis nesikalbama? Jie sukuria įvairiausias kultūros ir meno tarybas, kaltina mus neaktyvumu, kad neturime savo pozicijos, bet kaip mes galime ją turėti, jei tik iš žiniasklaidos sužinome naujienas, kurios mus konkrečiai liečia?“ Paskui visi akcijos dalyviai susikabino rankomis, parodydami, kad „galime suvienyti savo jėgas ir pakovoti už save“. A. Žiurauskas kvietė vadinamuosius politikus elgtis atsargiai: „Šiandien peržengta riba – nežaiskite su mumis politinių žaidimų. Mūsų kultūra šiandien tapo politikos įkaite. Mano mieli politikai, atsikvošėkite ir neskubėkite“. Jis sakė, kad nors ši protesto akcija – pirmoji, tačiau tikrai ne paskutinė, jei miesto politikai neatsisakys savo užmačių sujungti Kauno kultūros įstaigas. Po akcijos policijos atstovai tuoj pat surašė aktą A. Žiurauskui. Nusikaltusiam Kultūros ir meno tarybos pirmininko pavaduotojui gresia administracinė nuobauda už išradingą akciją, kuriant filmą. Kažkas šūktelėjo, kad atėjo komunizmo ir nacizmo laikai, kai be valdžios leidimo neleidžiama susiburti keletui žmonių, – iškart būsi nubaustas. Gerai, kad susirinkę žmonės dar nesodinami į kalėjimą ar nešaudomi. Aktyvus visuomenininkas architektas A. Karalius pasiūlė baudą surinkti A. Žiurauskui aukojant po kelis centus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija