2012 m. kovo 23 d.    
Nr. 12
(1987)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kovo 11-osios minėjimas

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Nepriklausomybės atkūrimo 22-osios
metinės Telšių Žemaitės dramos
teatro salėje Klier. Antano
Šneideraičio nuotrauka

Minint Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimo 22-ąsias metines Telšiuose už nepriklausomą Lietuvą ir jos ateitį melstasi 2 dienas – kovo 10-ąją ir 11-ąją.

Kovo 10 dieną Telšių Katedroje 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios meldžiant Lietuvos valstybei Dievo palaimos, išminties Valstybę valdantiesiems. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Kalbėdamas susirinkusiems tikintiesiems Vyskupas priminė maldos už Tėvynę Lietuvą ir jos ateitį svarbą ir būtinybę, paragino nuolat melstis šia intencija.

Po šv. Mišių tą dieną tikintieji rinkosi į buvusią Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos salę, kuri šiuo metu yra Telšių Žemaitės dramos teatro salė. Čia buvo giedami „Žemaičių Kalvarijos kalnai“. Apie 100 susirinkusių žmonių, dalyvaujant Telšių vyskupui ordinarui J. Borutai SJ, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikams ir vadovybei giedojo senąsias „Kalnų“ giesmes. Maldą pradėjo Telšių vyskupas ordinaras, primindamas, kad prieš 22 metus, tuo metu, kai buvo skelbiamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas, žemaičiai Telšiuose susirinkę giedojo „Kalnus“ ir tą jų giedojimą tada tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija. Jis kvietė apmąstyti Kristaus meilę žmogui. Paskui vyskupas padėkojo susirinkusiesiems ir kartu besimeldusiems ir palaimino visus suteikdamas ganytojišką palaiminimą.

Po maldos vyko agapė, kurią surengė Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva.

Kovo 11-ąją visą dieną vyko įvairūs renginiai, minint Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo 22-ąsias metines. 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišiose dalyvavo Telšių miesto ir savivaldybės valdžios atstovai, Seimo narys V. Bukauskas, įvairių organizacijų su savo atributika ir vėliavomis atstovai. Pamoksle Telšių ganytojas išryškino būtinybę visiems vienytis Lietuvos Valstybės labui. Vyskupas kalbėjo, jog lietuviai gali ir turi rasti vietą Lietuvos žemėje, čia kurti gyvenimą, čia dirbti ir gyventi dėl Lietuvos.

Po šv. Mišių Telšių Katedroje buvo giedamas Lietuvos himnas, o po pamaldų Telšių Žemaitės dramos teatro salėje vyko iškilmingas Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo minėjimas. Salėje gausiai susirinkusius telšiškius šia iškilia proga sveikino Bažnyčios hierarchai, valdžios, jaunimo organizacijų atstovai. Koncerte „Mūsų vardas – Lietuva“ šiai iškilmingai progai puikiai parengtą programą parodė Telšių muzikos mokyklos mokytojai bei mokiniai.

Nuoširdžia malda, iškilmingu minėjimu ir koncertu Telšiuose buvo paminėtas 22-asis nepriklausomos Lietuvos gimtadienis.

Telšiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija