2012 m. kovo 23 d.    
Nr. 12
(1987)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Marijos diena Šiluvoje: mokytis meilės ir gailestingumo

Kovo 13-ąją, Marijos dieną, į Šiluvą atvykę piligrimai vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje šventė iškilmingas šv. Mišias. Tądien piligriminę kelionę į šventovę surengė Raseinių dekanato tikintieji bei kunigai, teikę sielovadinius patarnavimus.

Liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ragino piligrimus prašyti Viešpaties, kad į Velykų šventes Gavėnios kelionėje ateitų kaip prisikėlusieji žmonės. Ganytojas pakvietė malda palydėti keturis arkivyskupijos kunigus – Šiluvos parapijos kleboną kun. Erastą Murauską, altaristą kun. Ramutį Janšauską, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvą kun. Audrių Arštikaitį ir Paberžės parapijos kleboną kun. Skaidrių Kandratavičių – jų kunigiškos tarnystės dešimtmečio proga. Homiliją arkiv. S. Tamkevičius skyrė atlaidumo ir gailestingumo temai – tam skatino ir tos dienos Dievo žodis, pasakojantis Jėzaus palyginimą apie beširdį skolininką (plg. Mt 8, 21–35). „Gailestingumas yra tikrasis meilės vardas. Gailestingas gali būti tik mylintis kitą žmogus“, – sakė ganytojas. Jis priminė Dievo trokštamą ir pačių žmonių gailestingumą vienas kitam. Pasak arkivyskupo, jei žmonės daugiau mąstytų, kaip dalytis meile, atleisti, dvasinis klimatas Lietuvoje labai pagerėtų. Gavėnios kelionėje, kaip raginta homilijoje, reikia mokytis pagal Jėzaus pavyzdį atleisti visiems „savo kaltininkams“, o beširdžiam pasauliui, kuris krikščionims šiandien yra tikras iššūkis, rodyti gailestingumą, padėti silpnesniems, atleisti, užmiršti nuoskaudas.

Po pamaldų piligrimai buvo pakviesti apsilankyti Šiluvos muziejuje, kuris įsikūręs Piligrimų informacijos centre. Čia surengta paroda, skirta Knygnešio dienai ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidimo pradžios 40-mečiui.

Pagal siluva.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija