2012 m. lapkričio 3 d.    
Nr. 41
(2016)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose

Nemuno
krašto
vaivorykštė

 

Šiame numeryje:

Konstitucija
ir rezistencija

Pradėtas skelbti
KGB agentų
registracijos žurnalas

Į etnografinį
Musteikos kaimą –
mokytis pinti

Jaunimas –
miestelio ateitis

Vienija
savanoriški darbai

Kaimas pasipuošė
nauju kryžiumi

Prisikėlęs kryžius

Vietos
patriotizmo išraiška

Ir jie buvo tos pačios
Žemės vaikai…

Prisimintas
Kęstučio apygardos
pirmasis vadas

Šeimos muziejaus
atidarymas

Bendruomenės
centro įkurtuvės

Žymus kraštietis
pristatė savo knygą

Spinduliai
kasdienybės prozoje...

Pristatė
tapybą ir knygą

Gyvenimas –
tarnyba Dievui,
žmonėms, Tėvynei

Mirė Joniškio
klebonas

Paskutinis Kanados
lietuvis jėzuitas

Katalikas
mokslininkas,
miškų inžinierius,
filosofas, „Katalikų
Bažnyčios katekizmo“
redaktorius,
VDU docentas

Dėmesys
augintiniams
ir jautrumo pamoka
bažnyčioje

Pašventinta
Šv. apaštalo Jono
koplyčia

Atlaidai,
konferencija,
ekskursija

Paminėjo kleboną

Kanonizacijos iškilmė Romoje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI teikia
Komuniją kanonizacijos iškilmėje
dalyvavusiam stebuklingai išgijusiam
dvylikamečiui Džeikui Finkboneriui
per šv. Kateri Tekakvitos užtarimą

Evangelizacija – kelias į šventumą

Veiklus ir ištikimas dalyvavimas naujojoje evangelizacijoje yra kelias į šventumą visiems tikintiesiems, nepriklausomai nuo jų atstovavimo vienam ar kitam bažnytinės bendruomenės luomui. Galbūt taip reikėtų suvokti tą šiuolaikinį kontekstą, kuriame vyko popiežiaus Benedikto XVI vadovauta metinė kanonizacijos iškilmė. Spalio 21 dieną, Misijų sekmadienį, Romos Šv. Petro aikštėje susibūrus šimtatūkstantinei ir įvairiatautei piligrimų miniai, per aukotas specialias šv. Mišias buvo paskelbti septyni nauji šventieji – du kunigai, dvi vienuolės ir net trys pasauliečiai, gyvenę XVII, XIX ir XX amžiuose, priklausę vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, filipiniečių ir amerikiečių tautoms, kai kurie iš jų tikėjimą paliudiję aukščiausia kankinystės auka. Netrukus po Tikėjimo metų atidarymo ir naujajai evangelizacijai skirtos Vyskupų Sinodo asamblėjos metu buvo kanonizuotas kankinystę patyręs jėzuitas misionierius kunigas Žakas Bertju, jaunas kankinys pasaulietis Pedras Kalungsodas, vienuolijos steigėjas kunigas Džovanis Batista Piamarta, vienuolijos steigėja sesuo Karmelio Kalno Marija Sales Barangveras, pranciškonė raupsuotųjų globėja Mariana Kop, amerikietė indėnė pasaulietė Kateri Tekakvita ir mistikė pasaulietė Ana Šefer.


Mūsų didžioji privilegija – mylėti

Kun. Vytenis Vaškelis

Kodėl mylėti Meilę – Dievą – reikia įsakymo? Todėl, kad ne veltui sakoma: tik žmogui mirus, jo savimeilė išleidžia paskutinį atodūsį. Kadangi mes egoistiškai mylime save dažniau ir labiau negu mums atrodo, Viešpats trokšta, kad mes, nusigręždami nuo pataikavimo savo įnoriams, veidu atsigręžtume į Jį, ir pirmiausia stengtumės kuo giliau Jį pažinti, su Juo bendrauti, į Jį panašėti ir Jį „iki ausų“ įsimylėti.


Gyvoji grandinė Maironiui atminti

Nerijus Pipiras

Gyvojoje grandinėje –
Maironio jubiliejų
išreiškiantis skaičius – 150

Spalio 26 dieną, penktadienį, Kaune vyko dar vienas renginys, skirtas tautos dainiui prelatui Jonui Mačiuliui-Maironiui atminti. Jį organizavo Maironio universitetinė gimnazija. Čia vyko prel. J. Mačiulio-Maironio minėjimas.

Penktadienio rytmetį gimnazistai ir kiti miestiečiai dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose Arkikatedroje Bazilikoje, skirtose Maironio jubiliejui paminėti. Vėliau, skambant šventovės varpams, Maironio universitetinės gimnazijos, Kauno kunigų seminarijos bendruomenės nariai ir miestiečiai jungėsi į gyvąją grandinę nuo Maironio gimnazijos iki Maironio vardu pavadinto lietuvių literatūros muziejaus. Poetas buvo pagerbtas ir prie kapo.


Skaičiai ir faktai apie naująjį Seimą

Vienmandatėse apygardose laimėjo socialdemokratai

Sekmadienį vykusių Seimo rinkimų antrajame ture iš viso dalyvavo po 35 Darbo partijos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) iškeltus pretendentus, 28 socialdemokratai, 9 „Drąsos kelio“ kandidatai, 7 Tvarkos ir teisingumo, po 6 Liberalų sąjūdžio ir Lenkų rinkimų akcijos, 4 išsikėlę patys, po 2 liberalcentristus bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovus. Daugiausia vietų vienmandatėse apygardose Seime gaus socialdemokratai – 22, antri – TS-LKD – 20, treti – Darbo partija – 11. Tvarkos ir teisingumo partija laimėjo penkias vietas, Liberalų sąjūdis ir save išsikėlę – po tris, Lenkų rinkimų akcija – dvi, vieną – LVŽS. Atkakliausia kova tarp dviejų varžovų vyko Pajūrio, Plungės–Rietavo ir Baltijos apygardose. Pajūrio apygardoje TS-LKD atstovas Pranas Žeimys surinko tik 45 balsais daugiau už Genovaitę Krasauskienę iš Darbo partijos. Plungės–Rietavo apygardoje TS-LKD atstovas Jurgis Razma 53 balsais pralenkė Mindaugą Jurčių iš Darbo partijos. Baltijos apygardoje Darbo partijos kandidatas Raimundas Paliukas surinko 68 balsais daugiau už Liberalų sąjūdžio atstovą Artūrą Šulcą. Šilutės–Pagėgių apygardoje socialdemokratas Artūras Skardžius gavo 170 balsų daugiau už Tvarkos ir teisingumo atstovą Kęstutį Komskį. Šiose apygardose balsai bus perskaičiuoti.


Žvilgsnis

Ir jie buvo tos pačios Žemės vaikai…

Vytautas BAGDONAS

Masyvūs, įvairių formų, netgi
gana keistoki antkapiniai paminklai
Troškūnų senosiose žydų kapinėse

Penkiose Anykščių krašto vietovėse yra senutėlės kapinės, kuriose ilsisi žydų tautybės žmonės, Amžinybėn iškeliavę sulaukę žilos senatvės ar pakirsti nepagydomų ligų, dėl vienokių ar kitokių priežasčių sulaukę savo mirties valandos. Yra dar daugiau vietovių Anykščių rajone, paženklintų paminkliniais akmenimis, specialiais simboliais, bylojančiais apie holokausto aukas, apie žydų žūtį Antrojo pasaulinio karo metais. Šio rašinio tikslas – „XXI amžiaus“ skaitytojams pasiūlyti bent „neakivaizdiniu būdu“ aplankyti tas vietoves, kur kadaise gyventa šios tautybės žmonių, kur krauju apšlakstytoje žemėje stūkso jidiš ar senovinės hebrajų kalbos rašmenimis išrašyti paminkliniai akmenys, pasižvalgyti po senąsias žydų kapines. Ekskursijų po tas vietoves niekas neorganizuoja (ir kažin ar organizuos ateityje), tad kelionėn tenka vykti savo iniciatyva. Reikia pasakyti, kad visus tuos objektus galima apkeliauti per vieną dieną. Bent jau man asmeniškai per atostogas pakako vienos vienintelės saulėtos vasaros dienos…


Bendruomenėse

Šeimos muziejaus atidarymas

Alvyra Grėbliūnienė

Prie Bunikių namų viliojantis
užrašas, kviečiantis užsukti
į Liaudies menų centrą-muziejų

RUMBONYS–MIKLUSĖNAI. Rugsėjo 9-ąją, sekmadienį, Dievas mane nuvedė į Alytaus rajone esančius Miklusėnus: pakvietė kartu važiuoti Druskininkų savivaldybės Neįgaliųjų draugijos ansamblio „Rasa“ vadovas Algimantas Padegimas. Ten vyko neįprasta bendruomenės šventė – Liaudies menų centro-muziejaus „Auksarankiai“ atidarymas. Renginio organizatorė ir kuratorė – Linutė Bunikienė.


Viktoro Uspaskicho fenomenas

Gintaras Visockas

Štai ir baigėsi parlamento rinkimai. Jau po pirmojo rinkimų turo buvo akivaizdu, kad nė vienai politinei Lietuvos jėgai nepavyks turėti absoliučios balsų daugumos. Tai byloja, jog galima net pato situacija: rinkimų lyderiams teks bičiuliautis ne tik su panašių pažiūrų kolegomis, bet galbūt ir su nekenčiamais oponentais. Antrasis rinkimų turas šiuos spėjimus sustiprino. Tačiau labiausiai intriguojantis yra Prezidentės pareiškimas, jog valdančiojoje koalicijoje ji nenorinti matyti susikompromitavusios Darbo partijos (DP). Beje, šį pageidavimą valstybės vadovė išdėstė įsakmiu, griežtu tonu, už kurį Prezidentę derėtų pagirti. Valstybei geriau, jei aukšto rango politikas turi konkrečią nuomonę ir jos neslepia. O jei Prezidentas visąlaik bijo trinktelėti kumščiu į stalą, tokiai valstybei mažiau pasisekė.


Sunkios vedybos per prievartą

Per vieną parą – nuo sekmadienio 23 valandos, kai pradėjo aiškėti rinkimų rezultatai, iki pirmadienio vakaro – politikai tiek prikalbėjo, kiek paprastai neprikalba per ketverius metus tarp rinkimų. Toks padidėjęs jų „darbo efektyvumas“ išties stebina. Tik kokių rezultatų jis duos tautai, tikrai neaišku, bet neabejotina, kad politikams bus naudingas.

Kai trys partijos, skelbusios savo pergalę rinkimuose, jau kūrė naują valdančiąją koaliciją, TS-LKD vadai irgi pajuto, kad galima realizuoti savo napoleoniškus planus. Andriaus Kubiliaus noras gauti vėl ketveriems metams premjero (beje, ir Seimo nario) kėdę ypač sustiprėjo po to, kai po sukelto triukšmo dėl pažeidinėjimų Darbo partija (DP) gavo mažiau vietų ir nusirito į trečią vietą. Nors, sumaniai panaudojęs konservatoriškąjį jaunimą „baltų pirštinių“ manifestacijoms, A. Kubilius turėjo atsisakyti anksčiau numatyto plano – išvis panaikinti jam nepalankių rinkimų rezultatus. Beveik visi politologai pripažįsta, jog „baltųjų pirštinių“ žaidimas, sugalvotas A. Kubiliaus, davė jam pergalę antrajame rinkimų ture. (Buvo gražu žiūrėti, kaip Kaune, Laisvės alėjoje, marširuojančių studenčių būrys, vadovaujamas jauno politiko, mokėsi skanduoti: „Grąžinkime skaidrius rinkimus“). Buvo parengtas ir kitas variantas – panaikinti rinkimų rezultatus ir šaukti naujus. Dabar, sekmadienio vakarą, nepasitenkindamas antrojo rinkimų turo rezultatais (nors viešai jais labai didžiuodamasis) nelaiminga veido išraiška premjeras kartojo gerai apgalvotus žodžius: „Svarbu yra įsipareigojimas atsakingai politikai. Tokioje kairiųjų koalicijoje, kurioje dalyvauja ir Darbo partija, aš nematau galimybių realizuoti kokią nors atsakingą politiką“. Nors niekas jo net nekvietė, tačiau jis vis kalbėjo apie kažkokią kairiųjų koaliciją, kuri turėtų jį kviesti ir, aišku, pasiūlyti geidžiamą premjero postą. Visą tą naktį leisdamas suprasti, kad premjero kėdė jam garantuota, vaizduodamas principingą, valdžios iš rankų nepaleidžiantį „skaidrų“ politiką, pirmadienio rytą su naujuoju planu pirmasis nuskubėjo pas Prezidentę.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija