2014 m. vasario 21 d.    
Nr. 8
(2079)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Šv. Šeimos paveikslo lydima parapijos šeimų bendrystė

Telšių Katedros Šventosios
Šeimos altoriaus paveikslas

TELŠIAI. Nuo sausio 26-osios kelionę po Šv. Antano Paduviečio Katedros parapijos šeimas pradėjo šios Katedros Šventosios Šeimos altoriaus paveikslo kopija. Ši kelionė truks visus Šeimos metus. Kaip pastebi istorikė Janina Bucevičė, Šventosios Šeimos paveikslo autorius nežinomas, tačiau žinoma, kad kūrinys pradžioje buvo įkurdintas rusų valdžios nugriautoje medinėje Telšių parapijos bažnyčioje, kurios vietoje šiandien – Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (paprastai telšiškių vadinama Mažąja bažnytėle) bažnyčia. Į Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedrą paveikslas atkeliavo XIX amžiuje.

Šventosios Šeimos paveikslo kopijos kelionę po parapijos šeimas inicijavęs Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros administratorius kan. Domas Gatautas tiki, kad Šventoji Šeima suburs parapijos šeimas bendrai maldai. Norintys melstis prie šio paveikslo namuose kviečiami užsirašyti raštinėje. Šventosios Šeimos paveikslas vienoje šeimoje lankosi savaitę, nuo sekmadienio iki sekmadienio, kuomet prieš Sumos šv. Mišias, sujungiančias visus parapijiečius, jį turėjusios šeimos atnešamas į Katedrą ir po šv. Mišių perduodamas kitai šeimai.

Pamaldumo praktika, kuomet bendrystei, svarbių vertybinių dalykų sklaidai, siekiant sutelkti parapijas, šeimas ar kitas tikinčiųjų bendrijas, per jas keliauja pašventinti paveikslai, statulėlės, rožančiai ar kitos devocionalijos, žinomos ne tik Lietuvoje, bet ir Italijoje, Lenkijoje, Ispanijoje bei kitose šalyse. Panašiu tikslu kasmet prieš Šv. Kalėdas iš Šventosios Žemės – Betliejaus – į Lietuvą perduodama ir Taikos ugnis.

Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros parapijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija