2014 m. vasario 21 d.    
Nr. 8
(2079)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Popiežiaus mokymas apie Eucharistijos šventimą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus aukoja šv. Mišias

Privalomas dalyvavimas šv. Mišiose

Labai džiugu, kad popiežius Pranciškus, pratęsdamas katechetinį bendrųjų audiencijų ciklą, skirtą Bažnyčios sakramentams, pastaruosiuose dviejuose pokalbiuose (vasario 5 d. ir vasario 12 d.) apie Eucharistiją, kaip tik sutelkė dėmesį į prasmingo ir dažno tikinčiųjų dalyvavimo šv. Mišiose svarbą. Iš tikrųjų su viltimi laukdami sėkmingų naujosios evangelizacijos pasiekimų, mes pirmiausia juos suprantame, kaip kuo aktyvesnį atsinaujinusių tikinčiųjų dalyvavimą ypač privalomose šventadienių pamaldose. Kai kalbame apie sunkias neigiamas dabartinės sekuliarizacijos pasekmes, dažnai pasitelkiame statistinius duomenis (žr. lentelę), rodančius sumenkėjusį lankymąsi bažnyčioje sekmadieniais ir gana paviršutinišką, formalų šv. Mišių „išklausymą“. Prieš aptariant Šventojo Tėvo pastabas, verta prisiminti ką apie tai moko svarbioji Vatikano II Susirinkimo liturginė konstitucija „Sacrosanctum Concilium“ (SC), kurios paskelbimo (1963 metų gruodžio 4 d.) 50-osios metinės plačiai minimos visame pasaulyje.


Mūsų ginklas – tikėjimas ir malda

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai Ukrainos Aukščiausios Rados kai kuriems įtakingiems politikams (ir prezidentui V. Janukovyčiui), pasak politologų, dėl valdžios bei verslo įtakos sričių nesutariant su tam tikra vietos deputatų oligarchų dalimi ir dėl kitų nežinomų aplinkybių, buvo desperatiškai duotas neadekvatus makabriškas valdžios įsakymas specialiosioms pajėgoms šturmuoti Kijevo Maidano aikštėje susirinkusių protestuotojų barikadas, nebebuvo įmanoma išvengti aukų – kelių dešimčių žuvusių žmonių ir 1000 sužeistųjų. Nulenkiame galvas prieš už Ukrainos laisvės siekius paaukojusius savo gyvybę ir tikime, kad pats Visagalis Viešpats jiems dovanoja neregėto grožio kankinių vainikus, o demokratijos idealų gynėjams, kenčiantiems nuo žaizdų dėl patirto brutalaus kariuomenės smurto, meldžiame pasitikėjimo Dievo Apvaizda ir nepalaužiamos kantrybės bei sveikatos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija