2014 m. vasario 21 d.    
Nr. 8
(2079)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Žemaičių Krikšto jubiliejui pašventintas varpas

Rietavo Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčioje Telšių vyskupas Jonas
Boruta SJ šventina naująjį varpą

Naujasis Rietavo Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčios varpas
Vyto Rutkausko nuotraukos

RIETAVAS. Sausio 26-ąją, sekmadienį, čia lankėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir vyskupijos kancleris kan. Remigijus Saunorius. Jie Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Vysk. J. Boruta SJ pašventino naują, vieną iš trijų šios bažnyčios bokšto varpų, iš kurių vienas buvo įskilęs ir jį reikėjo pakeisti nauju. Rūpestingo šios bažnyčios klebono kun. Antano Gutkausko iniciatyva, nuoširdžiai paremiant Rietavo parapijos tikintiesiems, Žemaitijos kolegijos Rietavo fakulteto direktoriui Jonui Bačinskui, UAB „Plungės Jonis“ ir UAB „Rietavo turgus“, šis varpas buvo nulietas Lenkijoje, J. Felčynskio varpų liejykloje. Patobulinus visų trijų varpų konstrukciją, jie skambės darniau, garsiau ir gražiau.

Planuojama, kad prieš Šv. Velykas naujasis varpas, ant kurio užrašyta – „Žemaičių Krikštui 600 metų. Rietavo klebono Antano Gutkausko rūpesčiu, parapijiečių bei geradarių aukomis išlietas. Pašventino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. MMXIII Tikėjimo metai“ – bus įkeltas, prijungtas prie bendros varpų konstrukcijos. Velykų rytą jis turėtų pakviesti rietaviškius Kristaus Prisikėlimo iškilmei. Varpų garsą girdės ir aplinkinių parapijų tikintieji.

Rietavo parapijos tikintieji yra dėkingi savo parapijos klebonui kun. A. Gutkauskui, kad šis labai rūpinasi ne tik dvasiniais, bet ir ūkiniais šios parapijos reikalais, jo žinioje esančiomis kitomis bažnyčiomis.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija