2014 m. vasario 28 d.    
Nr. 9
(2080)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

„Auksinė gilė“ – zakristijonui

Rajono vadovai: Valdemaras
Jasevičius, Raimundas Vaitiekus,
Jonas Gudauskas ir Vera Macienė
su nominantu Jonu Masidunsku
bei Donatos Vištartaitės tėveliu

Jonas Masidunskas (centre)
su Šilalės kunigais ir anūkais

Prie paminklo partizanams
Autoriaus nuotrauka

ŠILALĖ. Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – pradėta švęsti šv. Mišiomis, kurias Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukojo klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis. Į bažnyčią savo vėliavomis nešini atžygiavo rajono politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai, jaunieji šauliai ir skautai iš Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos (vadovė – mokytoja Elvyra Gedeikienė).

Po pamaldų atžygiavus prie paminklo žuvusiems Lietuvos partizanams atminti, gėlėmis ir malda pagerbti žuvę už Lietuvos nepriklausomybę. Po to atvykusius į Šilalės savivaldybės kultūros centrą pasitiko Šilalės kultūros centro pučiamųjų orkestras (vadovas – Zigmas Levickis). Minėjimą tęsė Šilalės kultūros centro režisierė ir skaitovė Loreta Bartkutė. Kartu su grupe „El Fuego“ buvo sugiedotas Lietuvos himnas, šoko Šilalės meno mokyklos šokėjos (jas paruošė mokytojos Laima Andrejauskienė ir Digma Kononovienė).

Sveikinimo žodžius išsakė Šilalės rajono savivaldybės vadovai: meras Jonas Gudauskas, jo pavaduotojas Raimundas Vaitiekus, Administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius, jo pavaduotoja Vera Macienė. Septintą kartą buvo pagerbti „Auksinės gilės“ nominantai (pirmąkart apdovanojimai įteikti 2008 m. vasario 16 d.). Apdovanojimus iš viso pelnė 28 žmonės. Šių metų „Auksinės gilės“ nominacijai kandidatus siūlė Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų gyventojai, įvairių įstaigų, įmonių vadovai, nevyriausybinės organizacijos, kaimų bendruomenės. Gauta dešimt paraiškų. Komisija atrinko tik tris nominantus – Joną Masidunską, Donatą Vištartairę, Aloyzą Stasytį. Prie „Auksinės gilės“ pridėtos ir piniginės premijos.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios zakristijonas J. Masidunskas šiose pareigose išdirbo net 24 metus. „Auksinės gilės“ nominacija jam įteikta už bažnyčios aplinkos sutvarkymą bei išpuoselėjimą, už sąžiningai ir kruopščiai atliktas zakristijono pareigas. Nors ir labai skaudu buvo atsisakyti zakristijono pareigų, bet, pasak jo paties, toliau dirbti jam nebeleidžia sveikata. Belieka tik džiaugtis šauniais anūkais ir puikiu jo darbo įvertinimu. Šilalės parapijos tikintieji jam linki sveikatos!

D. Vištartaitė – irkluotoja, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkė, garsinanti Lietuvą ir Šilalės kraštą pasaulyje. Kadangi Donata dėl užimtumo negalėjo dalyvauti ceremonijoje, „Auksinę gilę“ atsiėmė jos tėvelis.

Vilniuje gyvenantis A. Stasytis – dainininkas, žurnalistas, fotografas, Šilalės kraštiečių draugijos narys. Nominacija įteikta už kūrybinį aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą. Dėl ligos jis negalėjo dalyvauti.

Paskui koncertavo grupė „El Fuego“ .

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Rimos Kairytės-Norvilienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija