2014 m. vasario 28 d.    
Nr. 9
(2080)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Pirmoji popiežiaus Pranciškaus kardinolų skyrimo konsistorija

Mindaugas BUIKA

Kardinolų apsuptyje popiežius
Pranciškus sveikina į konsistoriją
atvykusį savo primtaką
popiežių emeritą Benediktą XVI

Prasmingas Popiežiaus emerito Benedikto XVI dalyvavimas

Didžiausias ir džiugiausias netikėtumas Apaštalo šv. Petro sosto liturginėje šventėje – Vatikano bazilikoje vykusi viešoji konsistorija, kurios metu popiežius Pranciškus įteikė kardinoliškas insignijas naujiesiems 19 kardinolų iš 15 pasaulio šalių (tiesa, vyriausias iš jų, 98 metų kardinolas Lorisas Kapovila (Loris Capovilla) dėl sveikatos problemų negalėjo atvykti) ir popiežiaus emerito Benedikto XVI dalyvavimas. Jo sprendimas priimti įpėdinio kvietimą į Kardinolų kolegijos papildymo iškilmes vasario 22 dieną buvo iš tikrųjų teisingas, kadangi ką tik buvo paminėtos pirmosios Benedikto XVI atsistatydinimo metinės, su komentarais apie šį drąsų ir nuolankų žingsnį bei svarstymais apie dabartinį privatų maldos gyvenimą, sveikatos būklę. Taigi buvo prasminga vėl išvysti Popiežių emeritą ir būtent tarp kardinolų, nes jiems, artimiausiems bendradarbiams, per 2013 metų vasario 11 dienos konsistoriją jis pranešė apie savo sprendimą atsistatydinti (pirmąjį tokį aktą kelių šimtmečių istorijoje), įsipareigodamas ištikimai paklusti kardinolų išrinktam naujajam Romos vyskupui.


Patariamasis kardinolų balsas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus posėdžiauja
su patariamąja Kardinolų taryba

Geresnio finansų tvarkymo siekimas

Artėjant popiežiaus Pranciškaus pontifikato pirmųjų metinių minėjimui ir vertinant ne tik Šventojo Tėvo mokymą, bet ir organizacines iniciatyvas Katalikų Bažnyčios, ypač Romos kurijos, valdymo atnaujinimui, su dideliu susidomėjimu stebimi jo pernai įkurtos patariamosios Kardinolų tarybos posėdžiai. Šios tarybos, sudarytos iš aštuonių kardinolų, atstovaujančių Bažnyčiai visuose kontinentuose, trečiasis susitikimas (ankstesni vyko spalio ir gruodžio mėnesiais) buvo surengtas Vatikane vasario 17–19 dienomis. Šiame susitikime kartu su Kardinolų tarybos nariais dalyvaujant pačiam popiežiui Pranciškui ir jo valstybės sekretoriui kardinolui Pietrui Parolinui (Pietro Parolin), pirmiausia buvo išklausyta neseniai sudarytos ekspertų komisijos Šventojo Sosto ekonominės ir administracinės struktūros pagerinimui (COSEA) ataskaita. Ta komisija, kuriai paskirtas vadovauti Maltos ekonomistas Džozefas Zara (Joseph Zahra), siekia išanalizuoti susidariusią padėtį ir pateikti kai kuriuos racionalizavimo pasiūlymus, kad Vatikano savivaldos institucijų, ypač Apaštalų Sosto paveldo administracijos (APSA), veikla būtų rūpestingiau planuojama, išvengiant bereikalingo finansinių resursų eikvojimo ar net galimo piktnaudžiavimo jais, taip sukuriant didesnį veiklos skaidrumą, kuris atitiktų šiuolaikinius reikalavimus. Juk įkurti COSEA komisiją Šventąjį Tėvą paskatino prieš pusmetį kilęs skandalas, kai buvo suimtas minėtos Apaštalų Sosto paveldo administracijos finansus tvarkęs monsinjoras Nunzijus Skaranas (Nunzio Scarano) dėl bandymo slapta persiųsti iš Šveicarijos į Italiją 20 milijonų eurų sumą pasinaudojant APSA sąskaitomis. Galima priminti, kad ši dar popiežiaus Pauliaus VI 1967 metais įkurta institucija valdo Vatikanui priklausančią nuosavybę, iš kurios pajamų (pvz., nekilnojamo turto nuomos) palaikoma kitų Romos kurijos struktūrų veikla.


Artėjant Gavėniai

Kun. Vytenis Vaškelis

Skaitytojai, iškart ir iš anksto su tam tikra skepsio doze neskubėkite sakyti: „Ir vėl ateina Gavėnia, – kas man iš to, ką man ji naujo gali suteikti?..“, bet savo minčių sraute pasistenkite pagauti šį ar panašų „sparnuotą“ samprotavimą, mąstymo „gaudykle“ jį truputį užlaikykite, Šventojo Rašto tikėjimo šviesoje patikrinkite jo teisingumo laipsnį, ir tada truputį nustebę pripažinsite, kad į jūsų susiformavusių tikėjimo nuostatų rėmus įsismelkė malonės kibirkštis, skatinanti pagrįstai suabejoti savųjų įsitikinimų teisumu ir iš naujo pradėti ieškoti tikrojo teisumo (žr. 1 Tim 6, 11).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija