2014 m. vasario 28 d.    
Nr. 9
(2080)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Lietuvos gimtadienį minėjo su Lenkijos lietuviais

Seimo Pirmininkės pavaduotoja
Irena Degutienė prie paminklo
vyskupui Antanui Baranauskui
Seinuose su Vyriausybės
kanclerio pirmuoju pavaduotoju
Remigijumi Motuzu

Seimo Pirmininkės pavaduotoja, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pirmoji pavaduotoja Irena Degutienė Vasario 16-ąją lankėsi Seinuose ir kartu su Lenkijos lietuviais dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtuose renginiuose.

„Visada gera čia, pas Jus, sugrįžti. Ir pasisemti tikro, nuoširdaus Jūsų patriotizmo bei meilės lietuvybei. Ir padėkoti už tai, kad stengiatės tiesti tiltus tarp abiejų valstybių – Lenkijos ir Lietuvos – net ir tais atvejais, kai Jums patiems nėra labai lengva. Deja, kitaip elgiasi kai kurie Lietuvos Respublikos Seimo nario mandatą turintys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos politikai, kurie, vedami nežinia kokių interesų, daro viską, kad tie santykiai būtų kuo blogesni, ir šioje veikloje imasi priemonių, diskredituojančių abi valstybes. Žinau, kad puoselėdami savo tautiškumą neretai patiriate daug įvairiausių kliūčių, apie kurias šventinę dieną gal ir nelabai norisi kalbėti, todėl Jūsų santūrumas, kantrybė ir pasiryžimas tęsti pradėtus darbus kasdien, nelaukiant jokio įvertinimo, verti tik pačios didžiausios pagarbos ir padėkos“, – sveikindama Vasario 16-osios minėjime susirinkusius lietuvius sakė I. Degutienė.

Vietos lietuviai pasidalino savo kasdieniais rūpesčiais. Kai kurios problemos, išsakomos Lenkijos lietuvių, nesprendžiamos metų metais. Tarp jų – lietuviško paveldo įamžinimo, lietuviškų mokyklų tinklo išsaugojimo ir finansavimo (2013 metais dėl nepakankamo finansavimo buvo uždarytos dvi lietuviškos mokyklos), vadovėlių lietuvių kalba leidybos klausimai.

Pasak I. Degutienės, šiuo metu vietos lietuviams itin skaudus Seinuose veikiančio Vyskupo Antano Baranausko fondo, besirūpinančio „Lietuvių namų“ ir „Žiburio“ mokyklos išlaikymu, išlikimo klausimas. Vietos valdžia reikalauja iš šio fondo sumokėti nekilnojamojo turto mokestį, kuris vien 2013 metais siekė 35 tūkst. zlotų. Visuomenine veikla užsiimančiam fondui tai – sunkiai pakeliama našta. Toks reikalavimas sunkiai suprantamas dar ir dėl to, kad miesto išlaikomi kultūros namai, mokyklos ir kitos kultūros bei švietimo įstaigos nuo mokesčių atleidžiamos. „Ketinu kreiptis į savo kolegas Lenkijos Seime ir prašyti pagalbos sprendžiant nekilnojamojo turto mokesčio Vyskupo A. Baranausko fondui klausimą. Juk daugybę problemų galima gana lengvai išspręsti, jei tik savo santykius grindžiame abipusiu geranoriškumu“, – teigia Seimo Pirmininkės pavaduotoja. Lankydamasi šiame krašte parlamentarė gana gerai žino čia gyvenančių lietuvių problemas ir pabrėžia, kad bėgant metams pasiekta išties nemažai jas sprendžiant. „Reikia pripažinti, kad bent jau Seinuose per tuos metus atsirado daugiau pakantumo, tolerancijos mūsų tautiečiams. Juk vos prieš kelis metus būtų buvę sunku įsivaizduoti, kad gražiosios Seinų bazilikos klebonas, Lenkijos pilietis, minint Lietuvos valstybės gimtadienį, iškeltų Lietuvos valstybės vėliavą savo klebonijoje, o šiandien tai – realybė“, – sakė I. Degutienė.

Seinų–Punsko krašte šiuo metu gyvena apie 4,5 tūkst. lietuvių. Surašymų duomenys rodo, kad per 10 metų lietuvių skaičius šiame krašte sumažėjo 15 proc.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija