2014 m. vasario 28 d.    
Nr. 9
(2080)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Tikėjimo ir Šeimos metų susitikimas

Kalba Telšių vyskupijos
šeimos centro direktorius
kan. Jonas Ačas

Sausio 31-osios popietę Telšių dekanato šeimos centre įvyko konferencija ,,Tikėjimo ir Šeimos metų susitikimas: vienus apžvelgiant, į kitus žvelgiant“, kurioje dalyvavo Telšių vyskupijos šeimos centro atstovai, Telšių dekanato dekanas, parapijų klebonai, Telšių dekanato šeimos centro savanoriai, talkininkai. Po bendros pradžios maldos, kuriai vadovavo Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas, pristatytas pagrindinis konferencijos pranešimas.

Pranešime trejus metus Telšių dekanato šeimos centrui vadovaujantis Arūnas Daubaris susirinkusiesiems priminė dekanato šeimos centro misiją: pagal katalikiškos moralės principus ugdyti ir palaikyti šeimą, formuoti krikščionišką visuomenės požiūrį į šeimą ir žmogaus gyvybę. Jis atkreipė dėmesį į Telšių vyskupo Jono Borutos SJ šeimos centrams iškeltas gaires, kurių prioritetine išlieka sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui. Vadovas stabtelėjo prie Telšių dekanato šeimos centro istorijos ir išsamiai aptarė sužadėtinių pasirengimo Santuokos sakramentui programos ,,Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9–10) įgyvendinimo situaciją Telšių dekanato šeimos centre, kuriame per 2012 metus palydėta 101, o 2013-aisiais – 98 sužadėtinių poros.

Antroje pranešimo dalyje turtingą 2013-ųjų – Tikėjimo – metų veiklos spektrą Telšių dekanato šeimos centre pristatė penkerius metus jame savanoriaujanti Irena Daubarienė. Ji paminėjo, kad didžioji papildomos veiklos dalis buvo vykdyta per du Tikėjimo metais įgyvendintus, Telšių rajono savivaldybės finansiškai paremtus projektus: ,,Šeima – amžinųjų vertybių centras“ ir ,,Sveikatos paletė šeimai“. Akivaizdu, kad bendruomenės šeimos turėjo galimybę įsijungti į pačią įvairiausią veiklą: nuo šeimų piešinių konkurso ,,Šeima – gyvybės šventovė“ (pagal pal. Joną Paulių II), jo darbų parodos, bendro Eucharistijos šventimo Tarptautinę šeimos dieną, džiugios agapės, Tėvo dienai skirto tėvų ir sūnų bendrystės vakaro ,,Nuotykis su tėčiu“, šviesos akcijos ,,Šviesios gyvybės gijos“, skirtos Negimusio kūdikio dienai, Mamų mokyklėlės iki trijų šviesiųjų vakarų-susitikimų tamsiausiuoju metų laiku, pokalbių-diskusijų su Telšių gimnazijų abiturientais ,,Kelyje į šeimos pašaukimą: renku ar barstau“ (pagal Lk 11, 23) bei tėvams skirtos įgūdžių grupės ,,Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas“. Pristatant 2014-ųjų – Šeimos – metų renginius pastebėta, kad dauguma ankstesniųjų bus tęsiama, be to, jau įgyvendinamą veiklą planuojama papildyti nauja: seminarais sutuoktinių poroms, dekanato šeimos centre palydėtų sužadėtinių susitikimu, mamų ir dukrų vakaru ,,Vakaroju su mama“, skirtu Motinos dienai, dekanato šeimų kūrybine-dvasine vasaros stovykla ir kt. Ypač atkreiptas dėmesys į iki 2014 m. gegužės 1 d. besitęsiančią jau 2013-ųjų gegužės 15-ąją – Tarptautinę šeimos dieną – Telšių rajone paskelbtą akciją ,,Draugiškiausia šeimai iniciatyva“, kurios motto ,,Telšiai – miestas ir rajonas, draugiški šeimai“. Telšių dekanato šeimos centro inicijuotos akcijos ,,Draugiškiausia šeimai iniciatyva“ metu Telšių rajono verslininkai, seniūnijos, kaimo bendruomenės, parapijos, kultūros, švietimo, kitų sričių įstaigos ir organizacijos kviečiamos įgyvendinti įvairiausias iniciatyvas, skirtas šeimai.

Pagrindinis konferencijos pranešimas baigtas pasiūlymais parapijoms ir Telšių dekanato šeimos centro penkerių metų veiklos proga atliktos SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizės pristatymu; atkreiptas dėmesys, kad pageidaujantys informaciją apie Telšių dekanato šeimos centrą gali susirasti atnaujintoje internetinėje svetainėje www.telsiuseimoscentras.eu arba facebook paskyroje Telšių dekanato šeimos centras.

Konferencijoje įžvalgomis, kilusiomis klausant pranešimo, pasidalino Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas, finansinę 2013 metų Telšių dekanato šeimos centro ataskaitą pristatė Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros administratorius, Telšių dekanato vicedekanas kan. Domas Gatautas, mintis apie dekanato šeimos centro svarbą išsakė Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys. Susitikimo metu kilusiomis mintimis dalyviai turėjo puikią galimybę pasidalinti bendraudami agapėje.

Konferencijoje pristatytas pranešimas ,,Tikėjimo ir Šeimos metų susitikimas: vienus apžvelgiant, į kitus žvelgiant“ sulaukė dekanato parapijų susidomėjimo, jau sekmadienį, vasario 2-ąją, švenčiant Kristaus Paaukojimo šventykloje (Grabnyčių) šventę Telšių dekanato šeimos centro veikla po kiekvienų šv. Mišių tikintiesiems pristatyta Telšių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijoje.

Irena Daubarienė,
Telšių dekanato šeimos centro savanorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija