2014 m. vasario 28 d.    
Nr. 9
(2080)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Jei trokšti pakeisti pasaulį

 – Ar nori būti vienas iš daugelio, ar trokšti pakeisti pasaulį? Tai – svarbiausias klausimas, – Kauno arkivyskupijos jaunimo centre gausiai susirinkusiems jaunuoliams sakė garsus italų rašytojas, kunigas salezietis Brunas Fereras (Bruno Ferrero). Jis kalbėjo apie šv. kunigo Jono Bosko sukurtas gyvenimo taisykles. Viena iš jų kviečia įgyvendinti savo svajones. Svajonę rašytojas palygino su tekančia upe ar tolstančiu horizontu. Ir kunigo Bosko istorija prasidėjo nuo svajonės. „Aš pakeisiu pasaulį per auklėjimą!“ – sakė jis.

– Kunigas Bosko gyvas, nes gyva jo svajonė, kuria gyvena mažiausiai šimtas tūkstančių žmonių, – kalbėjo kun. B. Fereras.

Kunigas Bosko teigė, kad ugdymas prasideda kieme, tai – laisvės, džiaugsmo vieta, čia galima lakstyti, šurmuliuoti, susipažinti. Jis troško, kad ir mokykloje, ir bažnyčioje vaikai jaustųsi gerai. „Man gera būti su jumis“, – sakydavo jis. Kunigas pradėdavo ne nuo žodžių ir pamokslų, o nuo žvilgsnio, kuris reiškė – tu man svarbus. Jo asmenybė patraukdavo žmones. Kunigas Bosko nebijodavo pasakyti vaikui, kad jį myli, nori jam gero.

– Kai žvelgsite į kryžių, įsiklausykite į jums skirtus Jėzaus žodžius: „Aš noriu tau gero ir tave myliu – visada, amžinai, kas beatsitiktų“, – kalbėjo kun. B. Fereras. – Dievas ateina per širdį. Kunigas Bosko sakydavo, kad dangus nėra toli. Dievas yra čia, su mumis. Turime iš naujo išmokti patirti Jo artumą. Tai labai paprasta: jeigu nori pamatyti Dievą, žvelk į žmogų, kuris yra šalia tavęs.

Kunigas ir rašytojas pabrėžė, kad nė vienas žmogus neatsirado atsitiktinai – Dievas mūsų norėjo.

– Tu esi šedevras, nėra kito tokio. Jeigu nerealizuosi savo svajonės, Dievo dėlionėje trūks vienos dalelės.

Kunigas Bosko mokė žmones susitaikyti su mirtimi. Dažniausiai jo vartojamas žodis buvo „dangus“.

– Mes amžinai gyvensime su Dievu. Aušra skelbia dienos pradžią, mūsų gyvenimas skelbia amžinybę, – baigė savo mokymą kun. B. Fereras.

Vakaras tęsėsi švenčiant Eucharistiją. Pamokslą sakė kun. B. Fereras. Jis kalbėjo apie tai, kad Dievas pasirenka netobulus žmones, pasirenka mus tokius, kokie esame.

Šio susitikimo metu išgirdome daug įkvepiančių B. Ferero istorijų. Neįmanoma likti joms abejingam. Tai – širdies pasakojimai, kiekvienam suprantama kalba perteikiantys esmines gyvenimo tiesas.

– Tik tai ir moku – pasakoti istorijas, – juokavo rašytojas.

Kurti istorijas, galinčias keisti pasaulį, siekti savo svajonės ir skatinti tai daryti kitus – kas gali būti geriau?

Eglė Perednytė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija