2014 m. kovo 7 d.    
Nr. 10
(2081)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

2014 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatė

2014 metų Valstybės
Nepriklausomybės stipendijos
laureatė dr. Laima Bucevičiūtė

2014 m. vasario 12 d. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijos posėdyje nuspręsta, kam bus paskirta 2014 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendija. Šių metų konkursui reikalingus dokumentus pateikė 6 kandidatai: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantai Norbertas Černiauskas ir Aistė Petrauskienė, dr. Justinas Dementavičius (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas), Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantė Julija Rėklaitė, dr. Laima Bucevičiūtė (Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų institutas), Karolis Žibas (Lietuvos socialinių tyrimų centras).

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijos nariai (komisiją sudaro 10 narių) posėdyje įvertino kandidatų pateiktus mokslinių tyrimų projektus, mokslininkų rekomendacijas, kitus paraiškų dokumentus ir slaptu balsavimu 2014 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendiją skyrė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto lektorei dr. Laimai Bucevičiūtei. Už jos kandidatūrą balsavo septyni komisijos nariai iš aštuonių, dalyvavusių balsavime. 2014 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatė dr. L. Bucevičiūtė 2000–2006 metais studijavo istoriją Vytauto Didžiojo universitete. Pirmieji jos tyrimai susiję su istorine geografija ir kartografija. 2006–2010 metais L. Bucevičiūtė studijavo jungtinėje Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūroje, kartu dirbo VDU bibliotekoje ir Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros asistente. 2010 m. spalio 7 d. L. Bucevičiūtė sėkmingai apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV–XVI a.: valstybės erdvės ir jos sienų samprata“. Nuo 2010 metų dr. L. Bucevičiūtė yra VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros lektorė, VDU bibliotekos Rankraščių ir specialiųjų kolekcijų sektoriaus vedėja. Už akademinius pasiekimus L. Bucevičiūtė buvo skatinama stipendijomis. 2006 metais apdovanota Stefanijos ir Mečislovo Leškių vardine stipendija, doktorantūros studijų metais gavo Lietuvos valstybinio studijų ir mokslo fondo stipendiją. Apgynusi daktaro disertaciją, 2011 metais tapo VDU Aktyvių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konkurso laureate. Istorikės mokslinės veiklos bagažą sudaro keturiolika mokslinių straipsnių, recenzijų, mokslo apžvalgų, 2005–2013 metais paskelbtų recenzuojamuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose. Tuo laikotarpiu L. Bucevičiūtė dalyvavo ir pranešimus skaitė septyniose mokslinėse konferencijose, iš jų keturios – tarptautinės. Mokslininkė aktyviai dirba istorinės geografijos ir kartografijos srityse. Keletui mokslinių tekstų ji yra parengusi 14 žemėlapių publikacijų. Stipendijos laureatė įsitraukusi ir į istorijos mokslo populiarinimo veiklą. 2007 metais ji tapo Kauno mokslo festivalio „Pamatyk kitaip“ istorijos sekcijos rengėja ir vykdytoja, kasmet visuomenę populiariai supažindina su istorijos mokslo įdomybėmis. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijai pateiktame projekte laureatė siekė parengti monografiją „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV–XVI a.: valstybės erdvės ir jos sienų samprata“. Projekto paraiškoje L. Bucevičiūtė pabrėžė, kad „pasirinkimas analizuoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų ir erdvės pokyčius XV–XVI a. yra inovatyvus ir reikšmingas dėl daugelio priežasčių. Tyrimo objektas – Lietuvos valstybės sienų, teritorijų ir erdvės samprata, kompleksinė tiriamo objekto analizė – ne tik realiai egzistavusių sienų rekonstrukcija, bet ir mentalinis valstybės erdvės ir jos sienų suvokimo pereinamuoju laikotarpiu iš Vėlyvųjų viduramžių į Naujuosius laikus tyrimas – leidžia pagrįstai manyti, kad toks darbas yra aktualus, atliekamas laiku ir prisideda prie Lietuvos valstybingumo stiprinimo“.

2014 metais Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatę dr. Laimą Bucevičiūtę komisijai rekomendavo Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Zigmantas Kiaupa ir doc. dr. Edmundas Rimša (Lietuvos istorijos institutas).

Valstybės Nepriklausomybės stipendija dalijama į dvi dalis. Pirmoji stipendijos dalis įteikiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – kovo 11-ąją. Antroji stipendijos dalis skiriama po metų, kai laureatas pateikia įgyvendintą tyrimo projektą. Stipendiją sudaro 300 bazinės socialinės išmokos dydžių. 2010 metais Valstybės Nepriklausomybės stipendija buvo paskirta Vilmai Bukaitei, 2011 metais – dr. Kęstučiui Bartkevičiui, 2012 metais – dr. Artūrui Svarauskui, 2013 metais – dr. Giedrei Milerytei.

2014 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendija bus įteikta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – kovo 11-ąją – Lietuvos Respublikos Seime.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija