2014 m. gegužės 9 d.    
Nr. 19
(2090)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Šeimų šventė

Kun. Remigijaus Kavaliausko nuotrauka

Giedojo Zarasų vaikų chorai

Dievo Žodį skaityti ėjo jaunos
parapijos šeimos: mama, tėtis
ir ant rankų laikomas mažylis
Kun. Remigijaus
Kavaliausko nuotraukos

ZARASAI. Paskutinį balandžio sekmadienį, Gyvybės dieną, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje jau kelintąkart švenčiama Šeimų šventė. Šįkart tai – ypatinga diena, juk Lietuvoje šiemet švenčiame Šeimos metus! Tą dieną Romoje šventuoju paskelbtas palaimintasis Jonas Paulius II – šios šventės globėjas. Tądien ir Zarasų bažnyčioje nuo pat ryto būta džiugaus sujudimo. 10 val. šv. Mišios aukotos už jaunimą. Giedojo Zarasų vaikų chorai. Po šv. Mišių prasidėjo šeimų koncertas, kuriame giesmes ir dainas parapijiečiams dovanojo muzikuojančios šeimos. Klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas jas apdovanojo padėkomis ir saldžiomis dovanomis. Tarp šv. Mišių šventoriuje su mokytoja Laimute Lumbiene vaikučiai prie didelio margučio plakato galėjo ridenti margučius.

Šv. Mišias už parapijos šeimas vidurdienį aukojęs Mykolo Romerio universiteto kapelionas kun. Povilas Narijauskas pabrėžė šiltų šeimos narių santykių, palaiminimo svarbą. Juk palaiminti, pasak kun. P. Narijausko, – atleisti, susitaikyti, priimti šalia esantį. Bažnyčioje susirinkę sutuoktiniai, susikabinę rankomis, atnaujino savo santuokos sakramento priesaiką ir dėkojo už Dievo jiems dovanotą žmogų. Ypač jautru buvo matyti, kaip Dievo Žodį skaityti ėjo jaunos parapijos šeimos: mama, tėtis ir ant rankų laikomas mažylis. Tai – žmonės, neišvykę į užsienį, bet savo gimtuosiuose Zarasuose dirbantys, auginantys vaikus. Aukas nešė jubiliejines bendro gyvenimo sukaktis švenčiančios poros: 25 metų šeimos sukūrimo sukaktį minintys Aurelija ir Saulius Jakučiai ir 50 metų – Bronė ir Feliksas Nastajai. Jas kunigas palaimino.

Šv. Mišių metu giesmėmis džiugino drauge su Zarasų bažnytiniu choru „Canticum“ giedantis maestro Liudas Mikalauskas. Pamaldoms pasibaigus, neskubėta į namus: zarasiškių laukė Valstybinio Vilniaus kvarteto ir solisto L. Mikalausko muzikinė dovana – šventinis koncertas, skirtas didžiojo mūsų tautos klasiko, kunigo Maironio gyvenimui ir kūrybai paminėti.

Maestro L. Mikalauskas subtiliai ir įdomiai atskleidė tautos dainiaus būdo bruožus, darbus. Pasakojimą nuolat pratęsdavo muzikos garsai, solisto atliekami Maironio eilėraščiai, tapę dainomis, styginio kvarteto atliekami klasikos kūriniai.

Klebonas dekanas kun. R. Kavaliauskas džiaugėsi prasminga švente, dėkojo vargonininkui Gražvydui Gasparavičiui už suorganizuotą jaunimo koncertą, dalyviams ir renginio svečiams, Panevėžio vyskupijos šeimos centrui. Pasak klebono, kai dabar Europai ir Lietuvai sunku nuspręsti, kas yra šeima, šioje šventėje jaunos šeimos su savo atžalomis labai aiškiai liudija, jog nėra alternatyvos tikram šeimos židiniui – mamai, tėčiui ir vaikučiams. Tai – Dievo mums duotas didžiausias lobis.

Paskutinis šios šventės akordas buvo po šventovės skliautais jautriai nuaidėjusi antruoju Lietuvos himnu tapusi Maironio „Lietuva brangi“, kurią drauge su profesionaliais muzikantais sustoję atliko visi, tądien dalyvavę Šeimų šventėje.

Gitana Vasalauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija