2014 m. gegužės 16 d.    
Nr. 20
(2091)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Pagerbė partizaną, politinį kalinį, kovotoją už laisvę

Vyskupas Jonas Kauneckas, artimieji
ir bendražygiai Tauragės kapinėse
prie ant Leono Laurinsko-Liūto
kapo jam pastatyto paminklo

Gegužės 3 dieną Tauragėje, minint pirmąsias mirties metines, pagerbtas partizanas, politinis kalinys, kovotojas už laisvę Leonas Laurinskas-Liūtas (1926 02 25–2013 05 04). Iškilmėse dalyvavo 1990 metų savanoriai, bendražygiai, artimieji. Šv. Mišias Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo vyskupas Jonas Kauneckas ir Tauragės kapinėse pašventino ant jo kapo pastatytą paminklą, kurio projektą sukūrė ir pagamino Gintautas Lukošaitis. Kalbėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbuotojas Gintaras Šidlauskas, bendražygiai Algirdas Petrusevičius, Antanas Terleckas. L. Laurinsko biografiją perskaitęs G. Šidlauskas paminėjo, kad partizanas Leonas atidavė Tėvynei viską, ką privalėjo. Jis yra prasitaręs: „Dievas mane išsaugojo, kad liudyčiau tautai ir istorijai“. Priminta, kad L. Laurinskas 1945 m. vasario 16 d. Ruibiškės miške davė priesaiką ir įstojo į buvusio policininko Antano Suginto vadovaujamą partizanų būrį ir pasirinko Liūto slapyvardį. 1948 m. balandžio 21 d. kautynių ir apsupties Kasbarynų miške netoli Lomių metu sužeistas sprogstamosios kulkos. Ne vieną parą išgulėjo miške, vos įstengdamas pajudėti. Laimė, kad geri žmonės jį sužeistą ir beveik be sąmonės surado ir pranešė partizanams. Koją pavyko išgelbėti. Tik po aštuonių mėnesių atsistojo, tačiau vaikščioti dar neįstengė. Visą gyvenimą jautė sužeidimo pasekmes.


„Juventai“ rajono šeimas pradžiugino ne tik dovanomis...

Utena. Jau tapo įprasta prieš Šv. Velykas Utenos rajone pamatyti automobiliuose važinėjančius aukštaūgius žmones, besilankančius miesteliuose ir kaimuose bei užsukančius į miestą. Ne paslaptis – tai Utenos „Juventus“ krepšinio komandos žaidėjai, jau trečius metus iš eilės prieš Šv. Velykas surengiantys labdaros akciją ir daugiavaikėms, dorai gyvenančioms šeimoms dovanojantys ne tik įvairių velykinių dovanų, bet ir džiaugsmą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija