2014 m. gegužės 16 d.    
Nr. 20
(2091)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Šv. Jono XXIII intencijos Vatikano II Susirinkimui

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas XXIII sako Vatikano II
Susirinkimo atidarymo kalbą

Pranašiški perspėjimai ir budrumas

Šventasis Jonas XXIII naujojoje Bažnyčios istorijoje pirmiausia yra įvardijamas kaip „Vatikano II Susirinkimo popiežius“. Balandžio 27 dieną kanonizuotas Šventasis Tėvas negalėjo visomis jėgomis dalyvauti tame Susirinkime priimant keturias konstitucijas, devynis dekretus ir tris deklaracijas ir vadovauti jų įgyvendinimui. Jau sunkiai sirgdamas jis atidarė Susirinkimą 1962 metų spalio 11 dieną, pasakydamas įsimintiną kalbą Gaudet Mater Ecclesia (Džiaukis Motina Bažnyčia) ir vadovavo tik pirmajai sesijai. Po šv. Jono XXIII mirties jo įpėdinis popiežius Paulius VI toliau vadovavo trejus metus trukusiems Vatikano II Susirinkimo darbams.


Dievo valios tūkstančiai sąskambių

Kun. Vytenis Vaškelis

Mums yra gerai žinomi Jėzaus žodžiai: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6). Jei tie, kurie geros valios inspiruojami ieško gyvenimo prasmės ir stengiasi pažinti Jo tiesą, jiems palaipsniui atsiveria tikros antgamtinio gyvenimo laisvės kelias, ir laimingi tie, kurie iki paskutinio atodūsio savojo pažinto ir pamilto egzistencijos kelio – Kristaus – neišmaino į šalutinius takus, vedančius į šunkelių raizgalynes.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija