2014 m. gegužės 16 d.    
Nr. 20
(2091)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Nepataisytas „Nepataisomasis“

Romas BACEVIČIUS

Mons. Alfonsas Svarinskas
rodo kun. Zenono Ignatavičiaus
portretą. Dešinėje – klierikas
Vincentas Lizdenis
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Gegužės 9 dieną, penktadienio pavakarę, Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje buvo pristatyta mons. Alfonso Svarinsko atsiminimų knyga „Nepataisomasis“. Jos sutiktuvėse dalyvavo knygos leidėjai ir redaktoriai, nemažai bendražygių, kunigų, seserų vienuolių. Vakarą vedė ir savo atliktomis dainomis džiugino Kauno kunigų seminarijos klierikas Vincentas Lizdenis. Įsimintinas renginio pradžios momentas buvo gausiai fotografijomis iliustruotas knygos įrašas apie garbaus amžiaus monsinjoro gyvenimą nuo pat vaikystės metų. Tai – šviesūs atsiminimai apie vaikystės namus ir tėvus (kaip rašoma knygoje, „vaikystėje buvo kažkokia labai didelė meilė šeimai – toks man išlikęs didžiausias įspūdis“), vėliau sovietų ir vokiečių okupacijos bei apsisprendimas 1942 metais, būnant 17 metų, tapti kunigu ir išvykti studijuoti į Kauno kunigų seminariją, pasiryžimas aktyviai žengti kovos už laisvę keliais drauge su Lietuvos partizanais; tai ir patirti areštai, KGB tardymai, 2 kalinimai, o kalint lageryje iš kito kalinio – vyskupo Pranciškaus Ramanausko – rankų lagerio ligoninėje priimti kunigystės šventimai bei daugybė sutiktų šviesių žmonių.


Nuo tikėjimo gyvasties šeimoje apmąstymo iki šeimos kūrybos parodos

Šv. Antano Paduviečio Katedros
administratorius kun. Domas Gatautas
pristato Telšių Vincento Borisevičiaus
gimnazijos mokinių kūrybinę grupę

TELŠIAI. Balandžio 27-ąją, Dievo gailestingumo sekmadienį, švenčiant Pasaulinę gyvybės dieną, po Sumos šv. Mišių Šv. Antano Paduviečio Katedroje kūrybinę kompoziciją „Tikėjimas – šeimos gyvastis“ pristatė Telšių vyskupijos Telšių dekanato mokinių kūrybinių kompozicijų konkurso, skirto Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, antrosios vietos laimėtoja Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokinių kūrybinė grupė, vadovaujama tikybos mokytojos Reginos Kumžienės. Kompozicijoje apmąstoma, kaip svarbu šiandien jaunam žmogui atsiminti ir išlaikyti per kartų kartas ateinantį Tikėjimą, kuris yra tikroji tiek giminės, tiek šeimos, tiek mūsų pačių gyvybė.


Vaikų Velykaitės

KURŠĖNAI. Atvelykio sekmadienį Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šurmuliavo vaikai – jiems suorganizuota šventė „Margučio kelionė“. Kuršėnų ir Drąsučių ikimokyklinukai ir pradinukai po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje rideno margučius, piešė kreidelėmis, šoko, dainavo – šventė vaikų Velykaites. Tokia šventė Kuršėnuose – jau ketvirtoji. Jos organizatorės – tikybos mokytojos Rima Kareivienė, Daiva Gailiūtė ir Aušra Nemunaitė – išpuošė bažnyčią velykiniais akcentais. Vaikų prigužėjo pilna bažnyčia. Klebonas kun. Saulius Paliūnas susirinkusiems linkėjo būti gerais, dorais žmonėmis. Kalbėjo ir Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Bezaras. Po šv. Mišių visi nusifotografavo ir pasinėrė į linksmybes. Vaikai lyg gyvas žiedas apjuosė bažnyčią. Jie rideno margučius, žaidė žaidimus, piešė, šoko...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija