2014 m. gegužės 16 d.    
Nr. 20
(2091)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Nuo tikėjimo gyvasties šeimoje apmąstymo iki šeimos kūrybos parodos

Šv. Antano Paduviečio Katedros
administratorius kun. Domas Gatautas
pristato Telšių Vincento Borisevičiaus
gimnazijos mokinių kūrybinę grupę

TELŠIAI. Balandžio 27-ąją, Dievo gailestingumo sekmadienį, švenčiant Pasaulinę gyvybės dieną, po Sumos šv. Mišių Šv. Antano Paduviečio Katedroje kūrybinę kompoziciją „Tikėjimas – šeimos gyvastis“ pristatė Telšių vyskupijos Telšių dekanato mokinių kūrybinių kompozicijų konkurso, skirto Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, antrosios vietos laimėtoja Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokinių kūrybinė grupė, vadovaujama tikybos mokytojos Reginos Kumžienės. Kompozicijoje apmąstoma, kaip svarbu šiandien jaunam žmogui atsiminti ir išlaikyti per kartų kartas ateinantį Tikėjimą, kuris yra tikroji tiek giminės, tiek šeimos, tiek mūsų pačių gyvybė.

Tuoj po kūrybinės kompozicijos pristatymo tikintieji buvo pakviesti į tądien Šv. Antano Paduviečio Katedros antrojo aukšto erdvėje atidaromą parapijiečių Astos ir Mindaugo Šimkevičių darbų parodą „Mažieji namų liudijimai“. Dailininkų Šimkevičių šeimoje – keturios atžalos, trijų iš jų – Mykolo, Mažvydės, Jono, kuriam neseniai sukako treji, – darbai kartu su tėvelių kūryba pristatyti šioje parodoje, tik penkių mėnesių Pijus dar tebesirengia kūrybiniams ieškojimams. Paroda įdomi tuo, kad joje pristatyti ne tik dailės darbai, tačiau ir visų šeimos narių asmeniniai tikėjimo liudijimai, susitikimai su Dievu kasdieniame kelyje. „Norime pasidalinti šiais kukliais dailės kūriniais, kurie gimė įkvėpti Šventojo Rašto, Bažnyčios, gerų draugų bei pačių bendravimo. Tai buvo jaukus, šurmulingas vienas kito pažinimo, atradimų laikas, kurį su meile išdėliojome šioje parodoje“, – rašoma parodos pristatymo anotacijoje. Belieka džiaugtis, kad ši puiki vienos šeimos dailės darbų ir tikėjimo liudijimų paroda Šeimos metais dar sustabdys ir susimąstyti apie daug svarbių ir prasmingų dalykų pakvies ne vieną parapijietį ar Katedros svečią, o vėliau liudyti iškeliaus į kitas erdves.

Šio renginio iniciatoriai ir organizatoriai – Telšių dekanato šeimos centras ir Šv. Antano Paduviečio Katedros parapija.

Irena Daubarienė,
Telšių dekanato šeimos centro savanorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija