2014 m. spalio 24 d.    
Nr. 40
(2111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šiaulių vyskupas pristatė kalendorių

Vakaro šv. Mišias aukoja (iš kairės):
kunigai Vaidotas Vitė, Mindaugas
Alekna, kancleris Egidijus Alūza,
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir
klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis

Šilališkiai noriai įsigijo kalendorių

Kalendorių „Šventųjų relikvijos
Lietuvoje“ pristato Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis

ŠILALĖ. Spalio 13 dieną Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje lankėsi Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis. Gausiai į vakaro šv. Mišias susirinkusiems šilališkiams garbusis svečias vyskupas E. Bartulis ir kancleris kun. Egidijus Alūza drauge su Šilalės parapijos kunigais klebonu kan. dr. Algiu Genučiu, kunigais vikarais Mindaugu Alekna, Vaidotu Vite, adoruojant nemažam pulkeliui mergaičių (tuo pasidžiaugė ir vyskupas) aukojo vakaro šv. Mišias. Išsamią homiliją, susietą su tos dienos Evangelija, pasakė vyskupas E. Bartulis. Paskui buvo sukalbėtas Rožinis.

Pagrindinis Šiaulių vyskupo atvykimo į Šilalę tikslas – pristatyti bei parekomenduoti įsigyti Šilalės parapijos tikintiesiems 2015 metams skirtą didesnio ir mažesnio formato katalikišką kalendorių „Šventųjų relikvijos Lietuvoje“. Relikvija reiškia likučius, kurie po šventųjų mirties pasilieka šiame pasaulyje: sutrūniję kūnai, kaulai, dulkės bei įvairūs šventųjų naudoti arba liesti daiktai, netgi žemė, kuria jie vaikščiojo. Jos yra gerbiamos tik dėl jų santykio su šventaisiais, kad mes giliau įsimąstytume į juos, labiau suvoktume šventuosius, jų nuveiktus darbus vardan mūsų sielų išganymo. Buvusio popiežiaus šv. Inocento I relikvijos yra saugomos ir Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.

Kadangi minėtas kalendorius su įvairiomis Lietuvos bažnyčiose išlikusiomis relikvijomis yra iliustruotas spalvotomis, puikios kokybės nuotraukomis, daugelis šilališkių šį leidinį noriai įsigijo. Jį išleido Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba. Fotografijos – vyskupo E. Bartulio. Spausdino Šiauliuose veikianti spaustuvė AB „Titnagas“.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija