2014 m. spalio 24 d.    
Nr. 40
(2111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Pasveikino Telšių vyskupą

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Šv. Mišių koncelebracijai
Telšių Šv. Antano Paduviečio
Katedroje vadovauja vyskupas
Jonas Boruta SJ (centre)

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. Spalio 12 dieną, sekmadienį, pagrindinėje Telšių vyskupijos šventovėje – Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje – vyko iškilmingas joje esančio stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, paveikslo karūnavimo popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis aštuntųjų metinių minėjimas. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, įgaliotas popiežiaus Benedikto XVI, stebuklingąjį paveikslą iškilmingai karūnavo 2006 m. spalio 8 d. Tą dieną 70 metų jubiliejų čia šventė Telšių vyskupijos ordinaras vyskupas Jonas Boruta SJ. 12 valandą pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo apaštališkasis nuncijus Pabaltijui arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana) ir jo patarėjas mons. Džovanis Gasparis (Giovanni Gaspari), Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, jo pagalbininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, jubiliatas Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, Telšių vyskupijos kurijos atstovai. Šv. Mišių liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, parapijos grigališkojo choralo grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio. Į Baziliką tą dieną rinkosi Telšių vyskupijos šeimų centrų dekanatuose ir parapijose vadovai bei savanoriai ir tikintieji iš visos Lietuvos.


Atsinaujinimo dieną – apie šeimą

Spalio 19-ąją, Bažnyčiai švenčiant Misijų sekmadienį, Kaune katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ surengė Atsinaujinimo dieną. Savo tema „Šeima – tarnystė Bažnyčios misijoje“ ji atkreipė dėmesį, jog šiemet minime Šeimos metus, be to, pakvietė dar kartą pažvelgti į krikščionio bei krikščioniškos šeimos misiją Bažnyčioje, ypač remiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu „Evangelii gaudium“ („Evangelijos džiaugsmas“).

Atsinaujinimo diena vyko VDU Didžiojoje salėje, joje dalyvavo nemažai šeimų (ir su pačiais mažiausiais savo nariais) – ne tik kauniečių, bet ir atvykusių iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Didelė Atsinaujinimo dienos laiko dalis buvo skirta maldai – Viešpaties šlovinimui drauge su „Gyvųjų akmenų“ bendruomene bei sekmadienio Eucharistijai, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija