2014 m. spalio 24 d.    
Nr. 40
(2111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

„Artumai“ – 25-eri

Spalio 15-ąją Kaune paminėtas katalikiško mėnraščio šeimai „Artuma“ 25 metų jubiliejus. Lygiai prieš 25 metus, 1989-ųjų spalio 15-ąją, buvo išleistas pirmasis „Caritas“ žurnalo numeris. Jubiliejaus proga susirinkta Švč. Trejybės (Kauno kunigų seminarijos) bažnyčioje drauge švęsti Eucharistijos, su dėkingumu Dievui prisimenant žurnalo pirmtaką „Caritas“, jo sumanytojus bei redaktorius, padėkoti Viešpačiui už nelengvą, tačiau užsidegimu paženklintą pradžią ir už Dievui padedant įveiktus buvusius išbandymus per 25 gyvavimo metus, melstis už šiandienos bei rytdienos žurnalo uždavinius Bažnyčios evangelizavimo misijoje.

Šia džiugia proga „Artumai“ – jos redakcijai, bendradarbiams ir skaitytojams – apaštališkąjį palaiminimą ir padėką už veiklą skelbiant Evangeliją atsiuntė popiežius Pranciškus.


Dėl kišeninių politikų leidžiamų laikraščių

Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija išplatino pareiškimą, adresuotą prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei ir ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui, kuriame atkreipia dėmesį, kad spalio 7 dieną Seimas antrą kartą nepriėmė svarstyti siūlymo neleisti bankų ir savivaldybių įsteigtoms bendrovėms ar įstaigoms turėti žiniasklaidos priemonių. „Esame įsitikinę, kad šios pataisos būtų leidusios išvengti paslėptos politinės reklamos, nedeklaruojamos paramos savivaldybių švietimo įstaigų leidžiamiems laikraščiams, – teigia Asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Butkuvienė. – Be abejonės, tokia pataisa būtų sudariusi skaidresnę aplinką spaudos žiniasklaidos rinkoje, garantavusi sąžiningesnę konkurenciją bei demokratijos principų, o ne tik vietos valdančiųjų koalicijų ambicijų, įtvirtinimą vietos savivaldoje. Švelniai tariant didelę nuostabą kelia tai, kad parlamentarai net nesutiko svarstyti Visuomenės informavimo įstatymo pataisų, kuriomis raginta uždrausti bankų ir savivaldybių įsteigtoms įmonėms ar įstaigoms būti viešosios informacijos rengėjais ar jų dalyviais. Tuo labiau neramu, kad 38 balsais prieš 32 pataisos buvo atmestos, neleidžiant autoriams jų tobulinti ir teikti vėl!“ Toks Seimo verdiktas yra akivaizdus akibrokštas žiniasklaidos laisvei ir akivaizdi grėsmė regioninei ir vietinei žiniasklaidai turint mintyse dar ir tai, kad  tiesioginiai merų rinkimai jiems suteiks daugiau galių, vadinasi, ir prielaidų nepaklusnią, kritišką vietos žiniasklaidą „pakišti po padu“. Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija primena, kad poreikis tokioms Visuomenės informavimo įstatymo pataisoms  buvo grindžiamas praktikoje jau įvykusiais kuriozais. Pastaraisiais metais ne tik kai kurie bankai (dabar jau bankrutavę Ūkio, „Snoro“), bet net kai kurios Lietuvos savivaldybės, prisidengusios savo švietimo įstaigomis, pasinaudojo  Visuomenės informavimo įstatyme neaiškiai apibrėžta nuostata dėl galimybės leisti periodinius leidinius. Tarp tokių minėtos Druskininkų ir Raseinių savivaldybės, kuriose periodiškai  biudžeto lėšomis buvo pradėti platinti laikraščiai „Mano Druskininkai“ ir „Mano Raseiniai“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija