2014 m. spalio 24 d.    
Nr. 40
(2111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

„Artumai“ – 25-eri

Spalio 15-ąją Kaune paminėtas katalikiško mėnraščio šeimai „Artuma“ 25 metų jubiliejus. Lygiai prieš 25 metus, 1989-ųjų spalio 15-ąją, buvo išleistas pirmasis „Caritas“ žurnalo numeris. Jubiliejaus proga susirinkta Švč. Trejybės (Kauno kunigų seminarijos) bažnyčioje drauge švęsti Eucharistijos, su dėkingumu Dievui prisimenant žurnalo pirmtaką „Caritas“, jo sumanytojus bei redaktorius, padėkoti Viešpačiui už nelengvą, tačiau užsidegimu paženklintą pradžią ir už Dievui padedant įveiktus buvusius išbandymus per 25 gyvavimo metus, melstis už šiandienos bei rytdienos žurnalo uždavinius Bažnyčios evangelizavimo misijoje.

Šia džiugia proga „Artumai“ – jos redakcijai, bendradarbiams ir skaitytojams – apaštališkąjį palaiminimą ir padėką už veiklą skelbiant Evangeliją atsiuntė popiežius Pranciškus.

Švč. Trejybės bažnyčioje susirinkusius buvusius ir esamus redakcijos darbuotojus, bendradarbius, bičiulių šeimas, katalikiškos žiniasklaidos bei kitų bažnytinių institucijų atstovus sveikino Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ (kuris, beje, buvo vienas iš šio žurnalo kūrėjų prieš tuos 25 metus); drauge Eucharistiją koncelebravo Popiežiaus palaiminimą perdavęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, LVK generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas bei dvi dešimtys kunigų iš įvairių vyskupijų. Giedojo mišrus jaunimo choras „Exaudi“, vadovaujamas Vilimo Norkūno.

Homiliją sakęs vysk. Arūnas Poniškaitis palinkėjo „Artumai“ paties Jėzaus pavyzdžiu išsaugoti savąjį veidą – jaukumą ir paprastumą, kurie ir šiandien sklinda iš žurnalo puslapių. Ganytojas kvietė į dar didesnį džiaugsmo liudijimą ir gyvybingumą, palaikant dialogą su skaitytojais ir atliekant nelengvą dalijimosi tikėjimu bei evangelizacijos misiją.

Vėliau iškilmė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje. Agapės stalą ir jos dalyvius palaiminęs arkivyskupas S. Tamkevičius nuoširdžiai linkėjo „Artumai“ gyvuoti dar daugiau nei 25 metus. Savo giesmėmis ir dainomis vėl džiugino jaunieji „Exaudi“ choristai, laudatio „Artumai“ skyrė žurnalo bičiulių Jurgitos ir Vytauto Salinių šeima.

Naująjį gyvavimo puslapį verčiantis žurnalas, prieš 25 metus inicijuotas katalikiško moterų sambūrio „Caritas“ ir ypač jo pirmosios vadovės ses. Albinos Pajarskaitės MVS, nuo 1997 metų pakeitęs pavadinimą tapo „Artuma“ po tuometinės vyr. redaktorės Vandos Ibianskos susitikimo Vatikane su šv. Jonu Pauliumi II ir jo asmeniško pasiūlymo kreipti šį žurnalą šeimos gyvenimo aktualijų link; šiandien „Artuma“ leidžiama kiek daugiau nei 10 tūkst. egzempliorių tiražu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija