2014 m. spalio 24 d.    
Nr. 40
(2111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Marijos Rožančinė

VIDIŠKIAI. Spalio 7 dieną Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją, Rožinio Karalienę. Liaudyje ši šventė vadinama Marijos Rožančinės vardu. Popiežius šventasis Jonas Paulius II pabrėžė, kad Rožinio malda yra lobis, kurį turime iš naujo surasti. Galima sakyti, kad Rožinis yra malda, kurioje įžvelgiame nuostabų Dievo Motinos buvimą Kristaus ir Bažnyčios slėpinyje. Šv. Trejybės bažnyčioje vyko Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidai. Šv. Mišias aukojo Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Norbertas Martinkus. Jis visus paragino panirti į Rožinio maldą taip, kad viskas vyktų pagal Dievo ir Švč. Mergelės Marijos valią bei planą.

Visą mėnesį Vidiškių parapijos klebonas kun. Darius Auglys tikinčiuosius kviečia melstis Rožinio malda, apmąstant slėpinius ir taip pagerbiant Dievo Motiną Švč. Mergelę Mariją. Vakarais meldžiamasi po šv. Mišių, sekmadieniais – prieš jas. Kas neturi galimybių kasdien dalyvauti pamaldose bažnyčioje, klebonas kviečia melstis namuose.

Pal. Baltramiejus Longas, Rožinio apaštalas, baigia savo prašymą Šventojo Rožinio Karalienei tokiais žodžiais: „O, Rožini, palaimintas Marijos, švelnioji grandine, jungianti mus su Dievu, meilės ryšy, vienijantis mus su angelais, išminties bokšte, atsilaikantis prieš pragaro antpuolius, saugusis uoste jūros katastrofoje, daugiau tavęs nebepamesime. Tu būsi mūsų paguoda merdėjimo valandą. Tau skiriamas paskutinis gęstančio gyvenimo bučinys. Ir paskutinis garsas mūsų lūpose bus tavo malonus vardas. O, Pompėjos Rožinio Karaliene, o brangiausioji mūsų Motina, o, Nusidėjėlių Gynėja, o, Aukščiausioji Nuliūdusiųjų Paguoda! Būk palaiminta visur, šiandien ir visada, žemėje ir danguje“.

Dominyka Vaitkūnaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija