2014 m. spalio 24 d.    
Nr. 40
(2111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Paminėtas 1956 metų Vengrijos sukilimas

Grupė Kauno Stasio Lozoraičio
vidurinės mokyklos moksleivių
Vengrijos sukilimo 58-ųjų metinių
minėjime. Dešiniau antras iš kairės –
ambasadorius Zoltan Pecze

Kalba ambasadorius Zoltan Pecze

Spalio 21 dieną Kauno Senosiose kapinėse, dabar daugelio vadinamame Ramybės parke, įvyko jau tradicinis Vengrijos sukilimo 58-ųjų metinių ir 1956 metų Vėlinių tautinių demonstracijų Kaune bei Vilniuje minėjimas. Jame dalyvavo Vengrijos ambasados Lietuvoje delegacija, vadovaujama ambasadoriaus Zoltan Pecze, Kaune įsikūrusio Vengrijos konsulato konsulė Ilona Jočionisnė, savivaldybės mero patarėjas Zenonas Abramavičius, vicemeras Stanislovas Buškevičius, buvusi Seimo narė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus, Moterų lygos, „Vilnijos“ draugijos, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos, žinomas visuomenės ir politinis veikėjas istorijos mokslų daktaras ir Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas Rimantas Matulis – 1957 metų Kaune vykusių mitingų dalyvis – ir kiti. 1956 metų Vėlinių įvykių dalyvio Zigmo Tamašausko pastangomis į minėjimą atvyko būrys moksleivių iš Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos (su direktoriaus pareigas einančia Vida Sinkuviene) bei gimnazistų iš Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos.

Prie papuošto Lietuvos, Vengrijos ir Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus vėliavomis memorialo buvo sugiedoti Lietuvos bei Vengrijos himnai, padėti Vengrijos ambasados ir Kauno savivaldybės vainikai. Kalbėjęs paskutinius kadencijos metus Lietuvoje einąs Nepaprastasis ir Įgaliotasis Vengrijos ambasadorius Zoltan Pecze pasidžiaugė šiltu Vengrijos ir Lietuvos bendradarbiavimu visose mokslo bei kultūros srityse, pažymėjo tarpusavio jungtį NATO gretose.

Ambasadorius prisiminė 1956 metų įvykius Lietuvoje ir Vengrijoje, lietuvių pasipriešinimą okupacijai, dėkojo šios kadencijos Kauno miesto savivaldybei už pagalbą rengiant šiuos kasmetinius minėjimus, dėkojo to meto įvykių Kaune bei Vilniuje dalyviams už jų parodytą drąsą, už paramą tuomet Vengrijoje vykusiam antisovietiniam išsivaduojamajam sukilimui. Kauno savivaldybės vicemeras S. Buškevičius perskaitė mero Andriaus Kupčinsko sveikinimą Vengrijos ambasados darbuotojams ir šio minėjimo dalyviams.

Stasio Lozoraičio ir Juozo Grušo meno vidurinių mokyklų mokytojų – aktyvios ateitininkės Vidos Zulonaitės bei muzikos mokytojos Viktorijos Masiliūnienės – suburti dainorėliai padainavo Maironio dainą „Oi neverk, matušėle!“, kuri skambėjo 1956 metų Vėlinių tautinių antiokupacinių akcijų metu Kaune ir Vilniaus Rasų kapinėse. Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos dvyliktokas ateitininkas Darius Savickas raiškiai padeklamavo Justino Marcinkevičiaus dar sovietmečiu sukurtą eilėraštį „Laisvė“. Primintina, kad šis eilėraštis paskatino grupę „Antikvaras“ sukurti dainą, kuri tapo ypač populiari 1991 metais vykstant sausio sovietų agresijos įvykiams.

Po oficialaus minėjimo susirinkusieji dar nesiskirstė – Tremties ir genocido aukų muziejaus salėje prie padengto Vengrijos ambasados vaišių stalo dar buvo bendraujama, dalijamasi prisiminimais.

Kitą dieną, spalio 22-ąją, Vengrijos revoliucijos įvykiai buvo paminėti ir Vilniuje, šalia prie Aušros Vartų esančios atminimo lentos. Kalbėjo Vengrijos ambasadorius Zoltan Pecze, Seimo narys Rytas Kupčinskas ir kiti Vilniaus visuomenės atstovai, eiles skaitė aktorius Tomas Vaisieta.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija