Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2015 m. liepos 3 d., Nr. 13 (232)


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Pro Deo
et Patria


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoSpaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
2015 metams skyrė laikraščiui „Katalikas“
3000 eurų projektui „Pro Deo et Patria“ vykdyti.
Projekto rubrikos: „Atmintis“, „Atsivėrimai“, „Bendruomenėse“,
„Pažintis“, „Renginiai“, „Vienuolių kūrybos atspindžiai“.


Renginiai

Kopimas į Karmelį – ėjimas link Dievo

Ona Kaupinytė

Dr. Aurimas M. Juozaitis
aptarė karmelitų vienuolijos
dvasingumo bruožus

Neseniai restauruotame Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos centre įvyko parapijiečio dr. Aurimo M. Juozaičio paskaita „Kodėl kopiame į Karmelį“ iš ciklo „Dievo ženklai žemėje“, skirto Pašvęstajam gyvenimui paminėti. Atsivertęs į tikėjimą ir pagautas Viešpaties šis edukologijos mokslų daktaras pradėjo ieškoti kelių į gilesnį savo tikėjimo supratimą ir išgyvenimą. Taip atrado Bažnyčios tėvus bei motinas, Bažnyčios istorijos turtus, o galiausiai ir krikščioniškosios mistikos lobyną. Pranešėjas pateikė įdomių faktų iš karmelitų istorijos, aptarė istoriškai susiklosčiusius vienuolijos dvasingumo bruožus. Pasak pranešėjo, kalnas – simbolinė žmogaus susitikimo su Dievu vieta. Kai kurie kalnai apgaubti ypatingos auros, istorinio palikimo, todėl nenuostabu, kad į keletą tokių nuolat kopia minios tikinčiųjų. Be Karmelio kalno, galima paminėti Sinajaus, Gundymo, Nazareto, Palaiminimų, Atsimainymo, Šventyklos, Alyvų ir Kaukolės (Golgotos) kalnus.


Pažintis

Kotrynietės – tarsi vienos šeimos namai

Bronius VERTELKA

Šv. mergelės ir kankinės Kotrynos
seserų kongregacijos (CSC)
namų Panevėžyje vienuolės

Šiemet sukanka 370 metų nuo Švč. Mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacijos (CSC) Lietuvoje įkūrimo. Pasaulyje yra apie 600, Lietuvoje (Kaune, Panevėžyje ir Krakėse) – 20 šios kongregacijos seserų vienuolių.

Ne kiekvienas Panevėžyje skubantis Danutės gatve atkreipia dėmesį į namą priešais Kristaus Karaliaus Katedrą. Galbūt ką nors sudomina pro tvoros tarpelius matomas gražiai sutvarkytas kiemas, jame auginamos gėlės. Šiame pastate gyvena septynios seserys kotrynietės, savo gyvenimą susiejusios su tarnavimu Dievui. Iš pirmų pokalbio su jomis minučių supranti, kad bendrauji su tikromis inteligentėmis, išprususiomis, sukaupusiomis didžiulį žinių kiekį. Dar didesnį pasitikėjimą pajunti joms, kai kotrynietės nesirengia slėpti savo gyvenimo, netgi padeda sužinoti jų aplinkos paslaptis, nesivaržo išsakyti savo nuomonę.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija