2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Naujas kryžius ir tiltas per Ūlą

Rūta Averkienė

Susirinkusieji prie Žiūrų kaimo
kryžiaus. Priekyje dešinėje –
kryžių kaimui iš eglės per mėnesį
išskobęs Saulius Česnulevičius

Tiltas per Ūlą

Kryžių kaimui iš eglės per mėnesį
išskobė Saulius Česnulevičius

„Tai Žiūrų slaunas kaimas...“ – šiais žodžiais prasideda viena iš daugybės autentiškų paties seniausio Varėnos rajone Žiūrų etnografinio ansamblio dainų. O kad jis tikrai slaunas, liudija ne tik šį kaimą Lietuvoje ir už jos ribų išgarsinę kaimo dainininkai, bet ir čia gyvenantys darbštūs žmonės, šaunios audėjos. Praėjusį šeštadienį Žiūrų kaimo apylinkės aidėjo nuo dzūkiškų dainų – į kaimo šventę, kurioje pašventinti naujas kaimo kryžius ir tiltas per Ūlos upę, susirinko dideli ir maži, kaime gyvenantys ir iš jo kilę.

Šventė prasidėjo prie kaimo kapinaičių, prie ten pastatyto kryžiaus. Čia – žiūriškių susirinkimo vieta, čia švenčių proga iškeliama trispalvė. Visa tai – prasminga, nes šioje vietoje gyvieji pabendrauja su į amžinybę išėjusiais artimaisiais.

Naująjį kryžių, kuriame atsispindi austų lovatiesių raštų motyvai, pašventino Marcinkonių parapijos klebonas kun. Povilas Paukštė. Jis žiūriškiams linkėjo, kad naujasis kryžius stiprintų tikėjimą, lemtų gerų darbų sėkmę, būtų paguoda, priedanga, gintų nuo negandų.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta sakė labai didžiuojąsis, kad Dzūkija turi Žiūrų kaimą. „Šis kaimas man simbolizuoja etaloną darnios kaimo bendruomenės, kuri galėtų būti pavyzdys kitiems. Šituose šiluose visada gyveno patys laisviausi žmonės, jie dirbo paprastus darbus, dainavo Sibire sukurtas arba partizaniškas dainas. Žiūrų kaimo vieningumas, darbštumas, dainingumas – užkrečiantis dalykas. Matydamas tiek daug susirinkusių į kaimo šventę žmonių, noriu palinkėti, kad visada būtumėte tvirti kaip šitas kryžius, kad jis saugotų Jūsų bendruomenę ir visus artimuosius nuo negandų, kad moterys prie jo susirinktų dainuoti per gegužines, kad savo artimuosius palydėdami į kelionę visada sulauktumėte jų grįžtant. Tegu ir naujasis tiltas tarnauja Jums ilgai“.

Kryžių kaimui iš eglės per mėnesį išskobęs Saulius Česnulevičius džiaugėsi, kad žiūriškiai tokį atsakingą darbą patikėjo būtent jam, kaip pats juokavo, Žiūrų kaimo anūkui. Jis buvo apjuostas austiniu rankšluosčiu ir papuoštas ąžuolo lapų vainiku.

Žiūrų kaimo moterys padainavo gražią dainą „Kur augai tu, šventasis kryžiaus medi“.

Kaimo gyventojas Bronius Čiras pradėjo maldas už mirusius ir gyvus kaimo gyventojus, jam pritarė visi susirinkę prie kryžiaus. Po to visi trumpam sustojo bendrai istorinei nuotraukai.

Vėliau visi paskui baltai pasidabinusias dainuojančias kaimo moteris pagrindine gatvele leidosi prie neseniai Europos Sąjungos ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis įrengto tilto per Ūlą.

Simbolinę juostelę perkirpo meras Algis Kašėta, buvęs meras Vidas Mikalauskas, Marcinkonių seniūnas Vilius Petraška ir Žiūrų seniūnaitis Virginijus Alubauskas, tiltą pašventino kun. P. Paukštė.

Šventė tęsėsi Margų pievoje ant Ūlos kranto, į ją šventės dalyviai pateko pro ąžuolo lapais apipintus vartus. Šventę vedė Janina Gecevičienė ir Jonas Bajoriūnas, o Žiūrų kaimo folkloro ansamblis visus pasveikino daina.

Žiūrų ir į šventę susirinkusių aplinkinių Trakiškių, Bižų, Mardasavo kaimų gyventojus pasveikino Marcinkonių seniūnas V. Petraška. Ir nors, kaip sakė seniūnas, Žiūrų kaime registruoti tik dvidešimt penki gyventojai, tačiau tokios šventės liudija, kad kaimas gyvas ir gyvuos dar ilgai. Žiūrų kaimui ilgų gyvavimo metų linkėjo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius Eimutis Gudelevičius bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotoja Onutė Drobelienė.

Šventėje buvo pagerbta vyriausia kaimo gyventoja, netrukus 90-metį švęsianti Julija Paulauskienė. Garbaus amžiaus moterį austa juosta apjuosė Virginijus Alubauskas, visi dainavo „Ilgiausių metų...“ Pasveikinti ir 50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį švenčiantys Pranė ir Petras Česnulevičiai.

Grojo ir dainavo ansamblis iš Vilniaus „Ratilai“, vadovaujamas Dariaus Mockevičiaus. Kaimo naujakuriai buvo pakviesti duoti priesaiką prie ližės.

Žiūriškiai dėkojo šventę organizavusiems Rimutei ir Virginijui Alubauskams, įteikdami atminimo dovaną ir ąžuolo vainiką.

O kokie vaišingi ir linksmi Žiūrų kaimo žmonės, tėvų aplankyti atvažiavę jų vaikai ir anūkai, buvo galima įsitikinti ir iki nakties trukusioje linksmoje vakaronėje. Šventės dalyvius skania sriuba vaišino kaimo miškuose medžiojančio būrelio „Kadagiris“ vyrai.

Klausydamas senovinių dainų, skanaudamas grikinę babką, pyragėlius su grybais bei kitus dzūkų skanėstus, stebėdamas, kaip linksminasi šio kaimo žmonės, įsitikini, kad čia tikrai dar gyva senoji Dzūkija...

Varėnos rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija