2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Šv. Jono Bosko tikėjimo pedagogika

Apie Turine vykusį Popiežiaus susitikimą su saleziečių bendruomene

Mindaugas Buika

Popiežių Pranciškų džiugiai sveikina
Saleziečių vienuolijos vadovai

Prasmingi jaunystės metai

Pastarojoje, jau šeštoje apaštalinėje kelionėje Italijos teritorijoje aplankęs didžiausią šalies šiaurinio Pjemonto regiono miestą ir administracinį centrą Turiną, popiežius Pranciškus, kaip įprasta tokių vizitų progomis, vėl susitiko su vietos jaunimu, ligoniais ir darbo pasaulio atstovais. Išskirtinis šio birželio 21 ir 22 dienomis vykusio apsilankymo bruožas buvo malda prie Šv. Jono Krikštytojo katedroje išstatytos pagrindinės miesto ikonos – Turino Drobulės, į kurią, tikima, buvo suvyniotas ant kryžiaus mirusio Jėzaus kūnas, stebuklingu būdu palikęs Išganytojo atvaizdą. Savuoju prisilietimu pagarbinęs brangią relikviją Šventasis Tėvas vėliau miesto centrinėje aikštėje aukotų sekmadienio šv. Mišių dalyviams, o jų buvo susirinkę beveik 70 tūkstančių, sakė, kad susikaupimas prie Nukryžiuotojo atvaizdo padeda atpažinti Jį labiausiai kenčiančių brolių veiduose. Svarbu, kad antrąją vizito Turine dieną, pirmadienį, po ryte įvykusio ekumeninio susitikimo su nedidele Italijos protestantų valdiečių (reformatų) bendruomene, beveik visą likusį laiką praleido privačiai bendraudamas su savo giminaičių (iš tėvo pusės) šeimomis, kurioms irgi aukojo šv. Mišias vietos arkivyskupo rezidencijoje.


Jėzaus priėmimas į savo vidų

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai Jėzus grįžo į savo tėviškę, daug žydų jau žinojo, kad Jis buvo nemažai ligonių išgydęs Kafarnaume ir Galilėjoje, išvaręs legioną demonų Geraziečių krašte, iš mirties prikėlęs Jayro dukterį... Tačiau žmonės, girdėdami Jo mokymą Nazareto sinagogoje ir stebėdamiesi Jo padarytais stebuklais, užuot atvirai pripažinę, kad Jis tikrai yra siųstasis Mesijas iš dangaus, dėl pavydo sakė: „Jis yra dailidė, amatininkas, Marijos sūnus, kurį mes daug metų pažįstame. Argi toks žmogus gali daryti dieviškus darbus?“ Skaudžiausia šio sekmadienio Evangelijos žinia yra ši: „Ir jie piktinosi Juo“ (plg. Mk 6, 4).

Piktintis – įkristi į gilią negatyvių emocijų duobę, į kurią neatsklinda gelbstintis sveiko mąstymo spindulys. Kai dėl blogų motyvų žmogus atmeta objektyvią tiesą, nusideda, nes svarbaus dalyko atžvilgiu renkasi melą, kuris yra pagrindinė šėtono strategijos bei amunicijos dalis. Žmogus, kuris atsisako Dievo, skelbiančio ir stebuklais patvirtinančio dangiškos Karalystės atėjimą į žemę, atmeta pats save ir žengia savigriovos keliu, nes griauna savo egzistenciją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija