2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Žingsnis į šviesą

Pirmąją Komuniją priėmusieji
lekėtiškiai su klebonu
kun. Audriumi Kurapka
ir mokytoja Laima Olekiene

Prie Šilalės kapinėse esančio
tremčiai atminti skirto paminklo.
Su puokšte – Teresė Ūksienė
Autoriaus nuotraukos

LEKĖČIAI. Birželio 14 dieną ne tik vyresni parapijiečiai, bet ir gausus jaunimo būrys susirinko į Šv. Kazimiero bažnyčią. Mergaitės buvo baltos kaip gulbės, berniukai gražiai papuoštais kostiumėliais, jauni gražūs jų tėveliai. Tądien buvo iškilminga diena – pirmosios Komunijos priėmimas. Čia susirinko visi, mokęsi tikybos ir išlaikę egzaminus, berniukai ir mergaitės, vadovaujami tikybos mokytojos Laimos Olekienės. Jaunimas aktyviai dalyvavo šv. Mišiose. Mažieji skaitė Žodžio liturgiją, nešė šv. Mišių auką – duoną ir vyną – ir sakė gražias padėkos eiles. Tai žadino pasigėrėjimą augančia gražia tikinčiųjų karta. Ši diena jaunimui liks įsimintina visam gyvenimui. Turėkime vilties, kad po 50 komunistinės priespaudos metų žingsnis po žingsnio einame į gražų katalikišką gyvenimą. Sėkmės ir Dievo palaimos gyvenimo kelyje!

Zenonas Rakauskas

Daivos ŠIMKUTĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija