2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Neįprastas sekmadienis

Pirmoji Komunija – iš klebono dekano
kan. dr. Algio Genučio rankų

Šilalė. Birželio 14-osios sekmadienis šilališkiams buvo kiek neįprastas, nes Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyko vaikų Pirmosios Komunijos iškilmė, o paskui paminėta Gedulo ir vilties diena, primenanti lietuvių tremtį į atšiauriausius Sovietų Sąjungos kraštus.

Votyvos šv. Mišias aukojo vikaras kun. Vaidotas Vitė, o Sumos –  klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis. Su savo vėliavomis dalyvavo Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilalės skyriaus vadovai, jaunieji šauliai. Jaunoji šilališkių karta pirmą kartą priėmė šv. Komuniją, prašydama Dievo, kad tokie baisūs dalykai daugiau nebepasikartotų.

Po pamaldų, iškilminga eisena su vėliavomis ėjo prie Šilalės kapinėse tremčiai atminti skirto paminklo. Čia vykusiame gedulo mitinge kalbėjo LPKTS skyriaus pirmininkė, politinė kalinė ir tremtinė, poetė Teresė Ūksienė, jos pavaduotojas Antanas Rašinskas ir kiti. Dalyvavo jaunieji šauliai ir skautai. Jaudinantį koncertą surengė Šilalės kultūros centro moterų ansamblis „Sidabro gija“, vadovaujamas Natalijos Taurinskienės. Prie tremtiniams skirto paminklo garbingo gimtadienio proga buvo pasveikinta LPKTS Šilalės skyriaus pirmininkė T. Ūksienė. Atsidėkodama ji paskaitė savo kūrybos eilėraštį apie tremtį. Pabaigoje žodį tarė klebonas deka nas kan. dr. A. Genutis.

Pranciškus Žukauskas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija